dees wear

NLB web baner 770x95px 2

nedjelja, 14 Oktobar 2018 18:22

JKP Komunalac Tuzla: Počinje akcija organizovanog odvoza krupnog i kabastog otpada

1410 kabasti otpad

U ponedjeljak, 15. oktobra 2018. godine počinje druga po redu u 2018. godini akcija organizovanog odvoza krupnog i kabastog otpada koju provodi JKP Komunalac Tuzla i trajat će sedam dana.

Predviđena je u vrijeme redovnog odvoza komunalnog otpada.

Građani će imati priliku da u dane redovnog odvoza komunalnog otpada odlože i stari namještaj, sanitarije i druge vrstu otpada koje pripadaju kategoriji krupnog i kabastog otpada.

Pod krupnim i kabastim otpadom podrazumijevaju se najčešće dotrajali predmeti iz domaćinstava, stari namještaj, dijelovi sanitarne opreme i slično.

Krupnim i kabastim otpadom se ne smatra: iskopni materijal, građevinski otpad, šut, šljaka, pepeo, ostaci vozila (karoserije) te zeleni otpad.

(TI/RTV7)


LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu