Centralno grijanje Tuzla: Samo jedna zgrada kolektivnog stanovanja nije puštena u toplu probu

by nedim
| 13:26

Centralno grijanje Tuzla je obavijestilo korisnike da su u saradnji sa kolegama iz TE Tuzla vrelovodni sistem za grad Tuzla stavili u cirkulaciju.

– Pokrenute su cirkulacione pumpe koje su potrebne da rade u normalnom režimu isporuke toplotne energije. Ekipe Centralnog grijanja Tuzla su na terenu i puštaju toplinske podstanice u na sistemu daljinskog grijanja po proceduri puštanja sistema u tehnološku probu. Već prvi dan puštene su podstanice u svim objektima u kojima radom toplinskih podstanica upravlja Centralno grijanje Tuzla. Na dan 3.10.2018 pušteni su svi objekti kolektivnog stanovanja u tehnološku toplu probu osim Džemala Bijedića br.4 i 6. (kvar na cirkulacionoj pumi sanacija u toku) i Rudarska 43, 45, 47 (kvar na unutrašnjim instalacijama sanacija u toku) – istakli su iz Centralnog grijanja.

Također su obavijestili vlasnike individualnih stambenih objekata i samostojećih poslovnih objekata da su stvoreni uslovi da sa svojim serviserima puste toplinske podstanice u tehnološku toplu probu sa današnjim danom.

Iz Centralnog grijanja Tuzla su istakli da prate službene podatke o vanjskim temperaturama za Grad Tuzla u 21:00 i kada se ispune uslovi za početak sezone grijanja definisani članom 24. „Opštih uslova za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije“ za Grad Tuzla bit će proglašen i zvanični početak sezone grijanja.

U Članu 24. Opštih uslova za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije se navodi:

„Distributer isporučuje toplinsku energiju kontinuirano počev od 15. oktobra tekuće do 15. aprila naredne godine. Izuzetno sezona grijanja može početi  (najranije) 01. oktobra,  a završiti  (najkasnije) 30.aprila ,ako se mjerenjem ustanovi da  temperatura zraka u pomenutom periodu iznosi  ( mjereno tri dana uzastopno u 21 sat)  120C ili manje za početak sezone ili 120C ili više za kraj sezone. Isporuka toplinske energije je kontinuirana  (sa noćnim režimom od maximalno 8 sati).“

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.