Grad Tuzla: Od 22.aprila moguć uvid u Nacrt Zoning plana dijela privredne zone „Poljana Zapad”

by admin2
| 15:00
01012017 Grad Tuzla
 •  
 •  
 •  
 •  

Obavještavaju se građani MZ Kiseljak, te vlasnici nekretnina i drugi zakoniti korisnici prostora na području obuhvaćenom Nacrtom Zoning plana, da u skladu sa odredbama člana 43. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/11, 4/13, 15/13, 2/16 i 4/17), te Zaključkom Gradskog vijeća Tuzla broj: 01/19-A-4592-2021 od 29.03.2021. godine, mogu izvršiti javni uvid u Nacrt Zoning plana, kako slijedi:

MJESTO UVIDA:

 • Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzla, Ulica ZAVNOBIH-a br. 11, Tuzla
 • Prostorije MZ Kiseljak, Ul. Omladinskih radnih brigada, naselje Kiseljak

Nacrt Zoning plana bit će postavljen i na web stranicu Grada Tuzle :www.tuzla.ba (Grad Tuzla / Službazaprostornouređenje / Regulacioniplanovi)

POČETAK I TRAJANJE UVIDA:

Zainteresirana lica mogu izvršiti uvid u Nacrt Zoning plana na navedenim lokacijama počev od 22.04.2021. godine, zaključno sa 06.05.2021. godine.

MJESTO I DATUM IZLAGANJA NACRTA ZONING PLANA:

Javna prezentacija i rasprava o Nacrtu Zoning plana, bit će održana u prostorijama MZ Kiseljak, Ul. Omladinskih radnih brigada, naselje Kiseljak, dana 29.04.2021. god. (četvrtak) u  17,00 sati.

Pozivaju se, u svojstvu zainteresiranih strana :

 • vlasnici nekretnina, zakoniti korisnici prostora i sudionici u njegovoj izgradnji i uređivanju,
 • organi uprave, upravne organizacije i agencije,
 • nosioci javnih ovlaštenja nadležni za vodoprivredu, promet, energetiku, telekomunikacije,   zaštitu okolice, sanitarno-zdravstvenu zaštitu, zaštitu na radu, zaštitu od požara, civilnu zaštitu, zaštitu kulturno-historijskih i prirodnih dobara,
 • privredna komora,
 • predsjednik i članovi Savjeta MZ Kiseljak,
 • građani MZ Kiseljak;
 • potencijalni investitori i drugi subjekti

na području koje je obuhvaćeno Nacrtom Zoning plana, da izvrše uvid u isti, te da se uključe u javnu raspravu učestvovanjem na javnoj prezentaciji i raspravi, ili dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i prijedloga Nosiocu pripreme Zoning plana, na adresu:

„Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle, ZAVNOBiH-a br. 11, Tuzla“, ili putem pisarnice Grada Tuzle, koja se nalazi na istoj lokaciji ili na mail : franoi@tuzla.ba,počev od 22.04.2021. godine, zaključno sa 06.05.2021. godine.

Ukoliko se lica, pozvana da izvrše uvid i učestvuju u javnoj raspravi, ni na koji način ne odazovu na javnu raspravu u predviđenom roku, smatrat će se, u skladu sa odredbom člana 43. stav (12), Zakona o prostornom uređenju i građenju, da su saglasni sa datim Nacrtom Zoning plana, te naknadno neće moći postavljati bilo kakve primjedbe i uslove u procesu odobravanja građenja i drugih zahvata u prostoru koji su u skladu sa Nacrtom Zoning plana i opštim urbanističkim pravilima.

 

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.