U.G. “Društvo socijalnih radnika TK”: Socijalni radnici trebaju ući u prioritet za vakcinisanje

by admin2
| 10:11
1507 centar za socijalni rad
  •  
  •  
  •  
  •  

 

UG “Društvo socijalnih radnika TK“ kao strukovno udruženje svjesno značaja i uloge socijalnih radnika kao i drugih uposlenika u Centrima za socijalni rad, ustanovama socijalne zaštite za djecu i stara lica kao i nevladinim organizacijama koji su u svakodnevnom radu izloženi kontaktima sa licima u stanju socijalne potrebe i na taj način su u potencijalnoj opasnosti da budu zaraženi ili da budu prenosioci zaraze.

Rad socijalnih radnika je veoma kompleksan i težak a posebno u uslovima pandemije koja je otežala uslove rada. Pandemija izazvana virusom COVID 19 dovela je do povećanja broja ljudi  u stanju socijalne potrebe, povećanja broja porodica u kojima su narušeni porodični odnosi što za posljedicu ima i povećan broj prijava nasilja u porodici kao i intervencija na terenu a sve u cjelini dovelo je do povećanog broja lica koja pomoć traže u Centrima za socijalni rad.

Korisnici socijalne zaštite sa akcentom na rizičnu kategoriju stanovništva su u riziku od zaraze te bi širenje COVID 19 ovim kategorijama  dovelo u opasnost živote velikog broja ljudi. Zbog svega navedenog smatramo da bi usvajanje  inicijative za uvrštavanje u listu prioriteta prilikom vakcinisanja protiv COVID 19 dovelo do poboljšanja i zaštite uvjeta rada u kojima rade socijalni radnici a  samim tim i do smanjenja rizika od širenja pandemije COVID 19.

U tom smislu UG “Društvo socijalnih radnika TK“ predlaže da se kao jedna od prioritetnih grupa za vakcinaciju uvrste socijalni radnici kao i drugi stručni radnici u ustanovama socijalne zaštite.


Incijativa je upućena na slijedeće adrese:

– Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona

– Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona

– Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.