Kadrovska križaljka Vlade TK: Imenovani novi upravni odbori i odobrena zapošljavanja

by nedim
| 15:33
  •  
  •  
  •  
  •  

0104 vlada tk

Vlada TK je u okviru redovnih aktivnosti kadrovske politike donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona” d.d. i donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj.

Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla na period do 60 dana.

Vlada je donijela i niz rješenja o privremenom imenovanju školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Na današnjoj sjednici je data i saglasnost Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika, stručnog savjetnika za normativno-pravne poslove, u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Općinskom sudu u Gračanici je data saglasnost za prijem višeg referenta za operativno-tehničke poslove – daktilografa u radni odnos na neodređeno vrijeme. Za prijem namještenika na isto radno mjesto saglasnost je data i Općinskom sudu u Tuzli. Općinskom sudu u Živinicama je data saglasnost za prijem dva namještenika, viša referenta- daktilografa u radni odnos na neodređeno vrijeme, a Općinskom sudu u Kalesiji za prijem višeg referenta za operativno-tehničke poslove – dostavljač-domar u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Kantonalnom sudu u Tuzli data je saglasnost za prijem referenta na poslovima unutrašnjeg i vanjskog osiguranja objekta kao i za prijem diplomiranog pravnika, stručnog saradnika za podršku u radu na predmetima ratnih zločina, u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca koliko traje podrška Evropske unije u okviru projekta „Unaprjeđenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH” IPA 2019.

Vlada je donijela Odluku o poništavanju objavljenog Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova, odnosno predsjednika Nadzornog odbora Javnog preduzeda “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.