Vojna imovina “Kozlovac”: Potpisan ugovor o prijenosu posjeda sa Grada Tuzle na državu BiH

by nedim
| 21:23

Ministrica odbrane BiH Marina Pendeš i gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović danas su potpisali i notarski ovjerili Ugovor o prijenosu posjeda i prava vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla, koje se nalaze u obuhvatu područja perspektivne vojne imovine “Kozlovac” Tuzla na Bosnu i Hercegovinu – Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine.

Riječ je o katastarskim česticama kojima se upotpunjuje obuhvat vojne lokacije Kozlovac Tuzla, koja je odlukom Predsjedništva BiH utvrđena perspektivnom za upotrebu od strane Oružanih snaga BiH i za koju je, u prethodno provedenom postupku, registriran obuhvat koji je bio evidentiran kao imovina bivšeg Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu SFRJ.

Pored registracije imovine na Bosnu i Hercegovinu perspektivnih vojnih lokacija koje su bile registrirane na bivši Savezni sekretarijat za narodnu odbranu SFRJ, registracija vlasništva države BiH nad perspektivnom vojnom imovinom koja je prethodno bila u vlasništvu lokalne zajednice, također je dio procesa kojim se suštinski ispunjava uslov koji je Vijeće Sjevernoatlantskog saveza na nivou ministara vanjskih poslova stavilo pred Bosnu i Hercegovinu za aktiviranje NATO Akcijskog plana za članstvo (MAP).

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.


Send this to a friend