KO SDA TK: Vlada i Skupština TK na perfidan način zaustavljaju razvoj Univerziteta u Tuzli

by nedim
| 5:46
  •  
  •  
  •  
  •  

Vlada TK je donijela  Odluku Broj: 02/1-40-5936-11/18. od 18.05.2018. godine, kojom su prihvaćene  mjere koje će doprinijeti rješavanju problematike odlaska građana i mladih sa područja Tuzlanskog kantona. Navedenu Odluku Skupština Tuzlanskog kantona je usvojila uz zaključak, kojim  Skupština Tuzlanskog kantona između ostalih zaduženih nadležnih organa uprave i drugih institucija, zahtijeva od Ministarstva obrazovanja i nauke da:

– Uskladi upisnu politiku s potrebama tržišta rada i uvede moratorij na prijem novih studenata na fakultete za čijim stručnim kadrom ne postoji potreba na tržištu rada.

Tim povodom saopštenjem za javnost se oglasio KO SDA Tuzlanskog kantona, a u svom saopštenju navode:

Stranka demokratske akcije smatra da je nedopustivo  da se na ovaj način Vlada i većina u Skupštini TK odnosi prema  pitanjima obrazovanja, upisne politike odnosno moratorija na prijem novih studenta na Univerzitetu u Tuzli. Univerzitet u Tuzli pripada temeljnim vrijednostima  Bosne i Hercegovine. Mjera koja se nalaže direktno se odnosi na zabranu upisa novih studenata na odsjeke Bosanki jezik, Historiju i Razrednu nastavu pomenuti  odsjeci (Bosanski i Historija) čine nacionalnu grupu predmeta. Ovaj čin je zločin, atak, diverzija na istinske vrijednosti i podrivanje je temelja države Bosne i Hercegovine. Akteri ovih odluka mogu se izjednačiti sa istim onim koji su nam osporavali i koji nam i danas osporavaju pravo na jezik, historiju, identitet… U oba slučaja uskraćuje se osnovno elementarno ljudsko pravo.

Ako se primjeni predložena Odluka moratorijem će se zabraniti i upis studenata na  Pravnom odnosno Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,  što je neviđeno u akademskoj praksi u Svijetu. (Statistički bilteni 04/2018 – JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona osvrt na strukturu kadra koji se nalazi na evidenciji za zapošljavanje).

Stranka demokratske akcije smatra da je paradoks to što je Vlada  privatnim, pravnim i ekonomskim  fakultetima u posljednja dva mjeseca dala saglasnost na upis više stotina studenta. Iz ovakvog ponašanja Vlade i Skupštine TK možemo zaključiti da Vlada i Skupština TK na perfidan način zaustavljaju razvoj javnog Univerziteta što u konačnici može dovesti do zatvaranja određenih fakulteta na javnom Univerzitetu.

Tražimo od Vlade TK povlačenje ili korigovanje ovako sramne Odluke i izvinjenje građanima Tuzlanskog kantona i Univerzitetu u Tuzli na već načinjenoj šteti – saopšteno je.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.