TK: Objavljeni rezultati eksternog testiranja učenika osnovnih škola

by nedim
| 18:57

Eksterna matura za učenike osnovnih škola Tuzlanskog kantona održana je 10. maja 2018. godine na 88 lokacija u 86 osnovnih škola. Testiranju su pristupili učenici iz osnovnih škola sa područja TK kao i učenici sa područja drugih kantona koji žele nastaviti školovanje u našem kantonu.

Za ovogodišnju “malu maturu” prijavilo se ukupno 4210 učenika, a testiranju je pristupilo 4178 učenika. Od ukupnog broja učenika, njih 56 je prijavljeno sa drugih kantona od čega je polaganju pristupio 51 učenik.

Od ukupnog broja učenika iz škola sa područja Tuzlanskog kantona, 37 učenika je polagalo maturu po prilagođenom programu. Na realizaciji poslova Eksterne mature, direktno u školama je bilo angažovano 88 testatora iz srednjih škola, 262 dežurna nastavnika iz osnovnih škola te 12 savjetnika Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.

Realizacija eksterne mature u osnovnih školama Tuzlanskog kantona odvijala se u skladu sa uputstvima za realizaciju i prema planu aktivnosti o postupanju na dan mature. Po završetku žalbenog roka, 22.05.2018. godine, objavljeni su konačni rezultati i dostavljeni školama, nakon čega škole kroz on-line sistem mogu pristupiti printanju Zapisnika i Uvjerenja za svakog učenika koji je polagao maturu.

Prosječan broj bodova ostvaren na ovogodišnjoj eksternoj maturi za učenike osnovnih škola sa područja TK iznosio je 36,84 odnosno 61,40%, dok su učenici sa područja drugih kantona ostvarili rezultat od prosječno 30,57 bodva i 50,95%.

Veliku pomoć i podršku, pored nastavnika, menadžmenta osnovnih i srednjih škola, pružili su i Ministarstvo obrazovanja i nauke TK i Vlada Tuzlanskog kantona – istaknuto je u informaciji Pedagoškog zavoda Tuzla

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.