Invaliditet (ni)je prepreka za studiranje: Kakva su iskustva studenata sa invaliditetom na Univerzitetu u Tuzli

by nedim
| 21:05

Adna Memić (Print screnn video RTV 7)

Prema zakonu o visokom obrazovanju (Okvirni Zakon o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik BiH, 59/07) visokoškolska institucija ne smije vršiti diskriminaciju po bilo kojoj osnovi, uključujući i invaliditet (član 7).

Univerziteti u BiH posvećeni su da osobama sa invaliditetom osiguraju jednak pristup s ciljem njihovog aktivnog učešća u svim aspektima univerzitetskog života.

Univerzitet u Tuzli posjeduje prilaze za studente sa invaliditetom, a Filozofski, Medicinski i Tehnološki fakultet jedini imaju lift.

Studentica druge godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, koja je ujedno i članica udruženja Lotos u Tuzli, Adna Memić svakodnevno se tokom pohađanja studija suočava sa problemima.

”Naš fakultet ne posjeduje lift, i meni na fakultetu ništa nije prilagođeno, pa se svakodnevno moram penjati stepenicama. Studiram na fakultetu kojeg stvarno volim, a gdje su ljudi da kažem obučeni da rade sa osobama sa invaliditetom, a uopšte ne znaju o inkluziji” – kaže Adna.

Adna zbog nestručnosti ljekara od samog rođenja ima oboljenje od sepse, a pri tome ima poteškoće i sa pisanjem te ističe da profesori nemaju dovoljno razumijevanja pa neke ispite i ne položi jer ne stigne prepisati.

”Ja bih bila najsretnija kada bih imala ličnog asistenta kojem bih ja diktirala na testu, a on pisao za mene ili kada bi imali testove na kojima bi zaokruživali odgovore“ – zaključila je Adna.

Za studenticu sa invaliditetom, Amelu Goletićm uslovi studiranja nešto malo bolji.

Amela je studentica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli odsjeka ”Socijalni rad”, koja je prilikom samog upisa na fakultet naišla na neki vid diskriminacije.

”Odlučila sam se na studiranje nakon jedne konferencije u Sarajevu koja je bila baš vjetar u leđa svojim pozitivnim primjerima, ali kada sam posle iste otišla u privatnu kliniku po ljekarsko uvjerenje za studiranje doživjela sam neprijatnost. Naime psihologinja koja je tu bila rekla mi je kako posao socijalnog radnika nije za mene jer nisam u stanju raditi sa teškim ljudima”- rekla nam je Amela.

Uvjerenje koje je tražila tu nije dobila, kao ni odgovor na pitanje koji bi posao bio dobar za nju. Problem joj predstavlja i put do fakulteta, obzirom da autobusi nisu prilagođeni osobama sa invaliditetom.

Ona ističe da joj je Filozofski fakultet u Tuzli dovoljno prilagođen i da su profesori puni razumijevanja i jako korektni.

”Na predavanja idem s majkom jer nemam ličnog asistenta. Profesori me razumiju i fakultet je prilagođen mojim potrebama. Ipak, to nikako ne znači da je lako, ali borim se.”- zaključila je Amela.

Nit koja povezuje ove dvije studentice svakako je ista želja, a to je da imaju personalnog asistenta uz kojeg bi im objema bilo sve lakše, a i obje su članice udruženja ”Lotos” u Tuzli.

(Tuzlainfo.ba / Edina Rizvić)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.