tuzla info 1200x100

farah baner

srijeda, 21 Mart 2018 08:10

Odgojni centar TK: Smanjen broj maloljetnih učinilaca krivičnih djela

2103 centar 2Foto: JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona

JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona koji obavlja aktivnosti na vaspitanju i prevaspitanju maloljetnih učinilaca krivičnih djela, dijagnostičko-opservacijski tretman maloljetnika kao i preventivne aktivnosti sa djecom i maloljetnicima u riziku, tokom 2017. godine nastavio je trend smanjenja broja maloljetnih učinilaca krivičnih djela na području Tuzlanskog kantona.

JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona, stoji u Izvještaju koji je usvojila Vlada TK, jedan je od nosilaca aktivnosti provođenja Programa prevencije, intervencije i resocijalizacije iz oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona.

Odgojni centar u kontinuitetu unaprjeđuje svoj rad u pogledu uvođenja savremenih metoda rada, uspostavljen je sistem kvalitetnih individualnih i grupnih programa rada sa djecom i maloljetnicima, uređene procedure i politike unutrašnjeg funkcionisanja ustanove, zaokružena saradnju sa naučno-nastavnom zajednicom Univerziteta u Tuzli te podignuta na veći stepen saradnj sa partnerima koji se bave problematikom maloljetničke delinkvencije (MUP TK, Centri za socijalni rad, fakulteti Univerziteta u Tuzli, NVO, međunarodne organizacije).

To prema ocjeni relevantnih institucija (Ombdusmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine, UNICEF-a BiH, pravosudnih institucija, NVO-a), svrstava ovu ustanovu u sami vrh ustanova koje se bave tretmanom maloljetnika, izvršenjem sankcija prema maloljetnicima, dijagnostičko-opservacijskim tretmanom kao i prevencijom maloljetničke delinkvencije na području Tuzlanskog kantona.


LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu