Izmješteni iz KPZ Tuzla: Stvoriti uslove za boravak forenzičkih pacijenata u TK-u

by nedim
| 15:32

U Informaciju u vezi sa izmještanjem forenzičkih pacijenata iz Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla, koji je usvojila Vlada TK,  prihvaćen je tekst Protokola o regulisanju obaveza iz Sporazuma o smještaju i naknadi troškova izvršenja mjera sigurnosti u krivičnom postupku i u drugom postupku u kojem se izriče mjera liječenja.

Ovlaštena je ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona da, u ime Vlade Tuzlanskog kantona zaključi navedeni protokol sa Federalnim ministarstvom pravde.

Ministrica je ovlaštena i da na osnovu potpisanog Protokola sa Federalnim ministarstvom pravde, zaključi ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza sa JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac.

Na kraju, Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ministarstvo zdravstva su zaduženi da u saradnji sa JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, pokušaju iznaći rješenje i stvoriti uslove za smještaj forenzičkih pacijenata sa prebivalištem u Tuzlanskom kantonu, na psihijatrijskom odjelu JZU Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.


Send this to a friend