Web banner 1200x100px Popust MC Astra Borovo 29.06.2018

farah baner

četvrtak, 22 Februar 2018 10:06

Univerzitet "Kallos" Tuzla: Potpisan ugovor o saradnji sa Institutom za nuklearne nauke "Vinča" Beograd

0602 kalos

Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla zaključio je dana 20.02.2018. godine ugovor o saradnji sa Institutom za nuklearne nauke "Vinča" Beograd pri Univerzitetu u Beogradu.

Institut za nuklearne nauke „Vinča" osnovan je 1948. godine kao naučni centar za istraživanje najsavremenijih tema u osnovnim prirodnim naukama – fizici, hemiji i biologiji. 

Institut za nuklearne nauke „Vinča“ je danas mjesto gdje je omogućen pristup rješavanja naučnih problema na multidisciplinarni način, uključujući stručnjake iz više oblasti, koji tako mogu bolje da sagledaju problem i zajednički dođu do potrebnih odgovora. Oblasti istraživanja su: fizika, hemija, biologija, energetika, zaštita od zračenja i zaštita životne sredine, zdravlje i životna sredina, nauka sa akceleratorima, nauka o materijalima. 

Između Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla i Instituta je dogovorena saradnja ove dvije ustanove, između ostalog, u oblasti naučnoistraživačke i nastavne djelatnosti, i to u smislu organizovanja zajedničkih naučnoistraživačkih projekata, razmjena informacija, knjiga i drugih publikacija, organizovanje zajedničkog korištenja laboratorijskih resursa, zajedničku organizaciju konferencija i seminara, i drugih vidova saradnje od uzajamne koristi za obje ustanove.

- Sa Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla posebno ističu mogućnost razmjene znanja i iskustava sa Institutom, kao i razmjene naučne baze podataka i literature, od čega će najveću korist imati profesori i studenti Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla.

(Tuzlainfo.ba)


LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu