Tuzlanski kanton: U problem nelegalnog prijevoza mora se uključiti više institucija

by nedim
| 16:23
  •  
  •  
  •  
  •  

Sa namjerom da se dinamiziraju aktivnosti na rješavanju problema u funkcionisanju prijevoza putnika i suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona, a naročito u oblasti taksi prijevoza, kao i da se sagledaju pravci budućeg djelovanja nadležnih organa i institucija, u organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK danas je održan sastanak sa svim relevantnim subjektima koji mogu uticati, odnosno svojim aktivnostima doprinjeti da se stanje u ovoj oblasti popravi.

Na sastanku je istaknuto da su Ministrastvo trgovine, turizma i saobraćaja, odnosno Vlada TK predlaganjem, a Skupština TK donošenjem izmjena i dopuna Zakona o cestovnom prijevozu putnika na području Tuzlanskog kantona omogućili nadležnim organima da se na efikasniji način uključe u borbu protiv nelegalnog prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona, a pogotovo u problem nelegalnog taksi prijevoza.

Izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona između ostalog je na precizniji i kvalitetniji način definisano uređenje pružanja usluga taksi prijevoza na području općina/grada Tuzla na području Tuzlanskog kantona, čime je omogućen lakši i efikasniji rad kontrolnih organa (inspekcije i policije) koji vrše kontrolu nelegalnog rada u oblasti taksi prijevoza.

Osim donošenja neophodne zakonske regulative Ministrastvo trgovine, turizma i saobraćaja TK je kroz aktivnosti izdavanja Licenci za obavljanje prijevoza putnika, izdavanjem rješenja o ispunjavanju tehničko – eksploatacionih uslova za vozila kojima se vrši prijevoz, izdavanjem dopunskih taksi oznaka, sprovođenjem ispita za vozače u taksi prijevozu i drugim aktivnostima obezbjedilo i omogućilo registrovanim prijevoznicima ambijent u kojem mogu nesmetano ostvarivati prihode obavljajući djelatnost prijevoza, a što je u korelaciji i sa usvojenim programskim ciljevima Vlade Tuzlanskog kantona.

Takođe, cilj sastanka je bio i da se razmotri Informacija o sprovođenju mjera na suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona u periodu I – XII 2017. godine, da se izvrši komparacija rezultata rada nadležnih organa u 2017. godine sa rezultatima rada u 2016. godine, te da se u skladu sa tim odrede smjernice za budući rad.

Učesnici sastanka su istaknuli da se problem nelegalnog prijevoza na području TK mora rješavati multidisciplinarno, odnosno  u rješavanju navednog problema težište aktivnosti mora biti na kontrolnim organima (Kantonalna uprava za inspekcijske poslove TK i Ministarstvo unutrašnjih poslova TK), ali značajnu ulogu moraju uzeti i druge institucije (Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK, nadležne općinske/gradska službe zadužene za oblast saobraćaja, Udruženja taksi prijevoznika na području TK, Udruženje za promet i komunikacije – Sekcija za unutrašnji promet putnika pri Kantonalnoj privrednoj komori, Sindikat drumskog saobraćaja, zainteresovani prijevoznici  i dr.).

Samo kontinuirana aktivnost i sinergijsko djelovanje svih nadležnih organa i institucija u narednom periodu može rezultirati da se stanje u oblasti prijevoza, a naročito u oblasti taksi prijevoza, na području Tuzlanskog kantona u značajnijoj mjeri poboljša, odnosno da se obezbjedi poslovni ambijent koji će dati šansu prijevoznicima koji legalno obavljaju djelatnost prijevoza da mogu nesmetano obavljati djelatnost za koju su registrovani i ostvarivati prihode, na osnovu kojih će uredno izmirivati obaveze prema društvenoj zajednici.

Na današnjem sastanku konkretno je dogovoren i pojačan angažman kontrolnih organa, odnosno pripadnika uniformisane policije i inspektora cestovnog saobraćaja na području Tuzlanskog kantona sa ciljem suzbijanja nelegalnog rada u navedenoj oblasti, kao i da se nakon određenog vremenskog perioda održi ponovni sastanak u istom ili sličnom sastavu na kojem bi se prezentirali i analizirali rezultati dogovorenih aktivnosti.

Osim predstavnika Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK koji su bili organizatori navedenog sastanka, sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova TK, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK, predstavnici Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla, Udruženja taksi prijevoznika „Tuzla Taxi“ Tuzla  i predstavnici udruženja „Kalesija taxi“ iz općine Kalesija.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.