Na osnovu optužnica Tužilaštva TK: U 2017. godini donesene 33 osuđujuće presude za korupciju

by nedim
| 11:29

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona kontinuirano fokus u radu stavlja na predmete korupcije, organiziranog i privrednog kriminala, a takav trend je nastavljen i 2017. godine.

U ovim krivičnim djelima se najčešće  utvrđuje da  se  pribavlja protivpravna  imovinska korist ili nanosi imovinska šteta javnim dobrima, ali  se često  radi i o koristi ili šteti koje nisu  isključivo imovinske prirode, nego i  u vidu omogućavanja određenog povlaštenog položaja ili  nanošenja štete, odnosno teže povrede prava oštećenih lica, poput zapošljavanja u javnom sektoru ili stvaranja nezakonitih pogodnosti pojedincima ili firmama.

Optužnice i presude za korupciju, organizirani  i privredni kriminal

Tokom 2017. godine Tužilaštvo je podiglo 48 optužnica protiv 69 osoba za različita krivična djela iz oblasti korupcije. Također, podignuta je 51 optužnica protiv 62 osobe za krivična djela  iz oblasti privrednog kriminala. Na osnovu optužnica Tužilaštva podignutih u 2017. godini su  donesene 33 osuđujuće presude za koruptivna krivična djela, i to  šest presuda u kojima su izrečene kazne zatvora, jedna presuda u kojoj je izrečena novčana kazna, te 26 presuda u kojima su izrečene uvjetne osude. Međutim, uz uvjetne presude su u većem broju situacija izrečene ili mjere zabrane,  poput zabrane obavljanja različitih funkcija,  ili  je od počinilaca  oduzeta  protivpravna imovinska korist pribavljena krivičnim djelima. Također, na osnovu optužnica Tužilaštva su u 2017. godini donesene  82  osuđujuće presude za predmete iz oblasti privrednog kriminala, od čega je 18 sa izrečenim kaznama zatvora, 4 sa novčanim kaznama i 59 sa uvjetnim kaznama.

Navodimo neke od  značajnijih predmeta  korupcije  ili organiziranog kriminala u vezi sa korupcijom u fazama optuženja ili donesenih prvostepenih ili pravosnažnih presuda  a koji su od posebnog interesa javnosti i medija radi toga što se radi o optuženim ili osuđenim licima koji obavljaju različite javne funkcije ili po tome što je pričinjena veća šteta ili pribavljena korist.

Prvostepena presuda za Jerka Ivankovića Lijanovića

Kantonalni sud Tuzla je donio osuđujuću prvostepenu  presudu za bivšeg ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Federacije BiH Jerka Ivankovića Lijanovića i izrekao mu jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od devet (9) godina zbog krivičnih djela udruživanje radi počinjenja krivičnih djela i produženog krivičnog djela  zloupotreba položaja i ovlašćenja, a vezano za nezakonitosti prilikom isplate poticaja poljoprivrednicima na području TK i FBiH u periodu od 2011. do 2014. godine. Ivankoviću Lijanoviću se oduzima i imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od oko 628.000 KM.

2809 fupPrvostepena osuđujuća  presuda je donesena i za Stipu Šakića, bivšeg savjetnika ministra i izrečena mu je  kazna zatvora u trajanju od jedne (1) godine i novčana kazna u iznosu od 18.000 KM, te mu se oduzima imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od oko 6.000 KM. U vezi sa nezakonitostima pri isplati poticaja poljoprivrednicima  u FBiH ranije su donesene pravosnažne presude za još tri člana organizirane grupe Jerka Ivankovića Lijanovića. Radi se o nekadašnjim i nosiocima različitih javnih funkcija.  Osuđujuće pravosnažne presude su donesene za Merseda Šerifovića i Suada Čamdžiča. Njima su  izrečene kazna zatvora u trajanju od 30 mjeseci, novčane kazne u iznosu od 18.000 KM, te im je oduzeta imovinska korist pribavljena krivičnim djelima, Čamdžiću u iznosu od 70.000 i Šerifoviću u iznosu od 50.000 KM. Pravosnažna presuda je donesena i za Edina Ajanovića, bivšeg  ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  u Vladi TK i izrečena mu je  kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine i novčana kaznu u iznosu od 3.000 KM.

Optužnice za krivična djela korupcije i organiziranog kriminala

Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu ovog Tužilaštva protiv šest (6) odgovornih osoba u fabrici obuće Fortuna Gračanica. Optužnicom se Safet Pjanić, generalni direktor Fortune i jedan od osnivača firme Fortex, tereti da je organizirao i  rukovodio grupom koja se bavila  organiziranim kriminalom u oblasti privrednog kriminala i korupcije. Uz Safeta Pjanića optuženo je još pet osoba koji obavljaju  različite odgovorne pozicije u Fortuni ili su bili osnivači ili direktori  paralelnih i vezanih firmi Fortex, Fortob i Fortunatto.

U deset tačaka  optužnice se navodi da su članovi ove  grupe,  u periodu dužem od 8 godina, od 2009. do 2017. godine, zajedničkim i planskim djelovanjem počinili veći broj  krivičnih djela i to organizirani kriminal u vezi sa  zloupotrebom položaja i ovlašćenja, nesavjestan rad u službi, zloupotreba ovlasti u privrednom poslovanju, krivotvorenje službene isprave i pranje novca.

U ovom periodu su pribavili veću imovinsku korist za sebe ili osnovane firme te je pričinjena imovinska šteta za  Fortunu u iznosu od oko 4,5 miliona KM,  a također   stvorene obaveze radi neplaćenih direktnih poreza i doprinosa za radnike Fortune u iznosu od oko 5,5 miliona KM.

Optužnica je potvrđena i protiv Adnana Šabića-bivšeg direktora RMU Đurđevik, Esada Hodžića-bivšeg šefa službe za komercijalne poslove Rudnika, Nermina Alića– bivšeg rukovodioca sektora trgovine na veliko u firmi Junuzović kopex Lukavac i protiv pravnog lica Junuzović kopex zbog krivičnog djela zloupotreba položaja i ovlašćenja a vezano za nezakonitosti prilikom nabavke i prodaje veće  količine dizel goriva  u Rudniku tokom 2006. godine.

Optužnica je potvrđena i protiv Abdulaha Zukića iz Živinica, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Tuzlanskog kantona zbog krivičnog djela primanje nagrade ili drugog oblika koristi radi trgovine uticajem, a vezano za stvaranje nezakonitih pogodnosti jednoj firmi u JP Šume TK.

Općinski sud Tuzla potvrdio je optužnicu Tužilaštva protiv Mahira Nurkanovića iz Tuzle, direktora Podružnice Elektrodistribucije Tuzla ( JP Elektroprivreda BiH)   zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja i ovlašćenja a vezano za zloupotrebe prilikom  prijema u radni odnos tri osobe u  ovoj podružnici.

Optužnica je potvrđena i protiv Rasima Omerovića, bivšeg načelnika općine Kalesija, zbog krivičnog djela protivzakonito posredovanje a vezano za nezakonitosti prilikom dodjele poljopivrednog zemljišta na području općine Kalesija tokom 2014. godine.

Općinski sud Živinice potvrdio je optužnicu protiv  Džavida Avdibašića,  koji je obavljao dužnost komandira Policijske stanice Kladanj, zbog krivičnih djela odavanje službene tajne i krivotvorenje službene isprave.

Općinski sud Tuzla potvrdio je optužnicu Tužilaštva protiv Senada Hamzića iz Kalesije, direktora JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja i ovlašćenja, a vezano za nezakonitosti u vezi sa zapošljavanjem više osoba u Zavodu u periodu od 2014. do 2016. godine.

Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu Tužilaštva protiv Igora Nišandžića  iz Srebrenika zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja i ovlašćenja a vezano za zloupotrebe  u vezi sa osiguranjem teretnih motornih vozila u periodu od 2010. do 2017. godine.

Presude za krivična djela iz oblasti korupcije

0804 sud

Kantonalni sud Tuzla je   donio osuđujuću pravosnažnu presudu za bivšeg vršioca dužnosti komesara MUP-a TK Samira Aljukića  i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od tri (3) godine zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja i ovlašćenja, te  protivzakonito posredovanje i  iznuda.

Kantonalni sud Tuzla je  donio osuđujuću pravosnažnu presudu za bivšeg pomočnika ministra industrije, energetike i rudarstva u Vladi TK Bahira Imamovića i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 20 mjeseci zbog krivičnog djela primanje dara ili drugih oblika koristi.  Pravosnažnom presudom je Imamoviću izrečena i  mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti u ovom Ministarstvu, kao i bilo koje dužnosti u organima uprave ili javnim preduzećima u BiH u periodu od dvije godine.

Općinski sud Živinice je  donio osuđujuću pravosnažnu presudu za Reufa Avdibašića, direktora Šumskog gazdinstva Kladanj ( JP Šume TK) i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od deset (10) mjeseci zbog krivičnog djela primanje dara ili drugih oblika koristi. Također, presudom je Avdibašiću  izrečena   mjera zabrane obavljanja svake rukovodne dužnosti u periodu od tri godine, te se  oduzima imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 1.600 eura.

Općinski sud Tuzla  donio je  prvostepenu osuđujuću presudu za Elvisa  Bektića (39) iz Gračanice, bivšeg  ministra zdravstva u Vladi Tuzlanskog kantona,  zbog krivičnog djela zloupotreba položaja i ovlašćenja. Bektiću je izrečena uvjetna osuda kojom se utvrđuje kazna zatvora u trajanju od  šest (6) mjeseci a  koja se neće izvršiti ukoliko optuženi ne počini novo krivično djelo u periodu od  dvije (2) godine od dana pravosnažnosti presude. Također, nepravosnažnom presudom je Bektiću izrečena  mjera zabrane vršenja rukovodnih dužnosti u državnim organima i javnim preduzećima u periodu od jedne godine.

U predmetu Fortuna Gračanica već je  donesena  osuđujuća pravosnažna presuda za Redžu Delimehića, direktora Fortex-a i uposlenika Fortune.  Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od jedne (1) godine  i oduzeta mu je imovinska korist u iznosu od oko 4.000 KM.

Općinski sud Tuzla je donio osuđujuću prvostepenu presudu za Robina Mujačića iz Tuzle, bivšeg pomoćnika direktora Kazneno popravnog zavoda  Tuzla za Privrednu jedinicu „Kozlovac“,  zbog krivičnog djela zloupotreba položaja i ovlaštenja i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od  šest (6) mjeseci. Prvostepenom presudom mu  se oduzima imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 11.300 KM.

Općinski sud Kalesija je donio osuđujuću prvostepenu presudu  za  profesore u JU Mješovita srednja škola Kalesija Emira Halilovića, Nijaza Alića i Rizu Hasanovića zbog krivičnog djela zloupotreba položaja i ovlašćenja a vezano za prijem zaposlenika u ovu školu,  i izrekao im uslovne osude od  šest (6) mjeseci zatvora sa rokom provjere od dvije (2) godine. Također, prvostepenom presudom im je izrečena i sigurnosna mjera zabrane rada u Komisijama za bodovanje  nastavnika i stručnih saradnika za prijem u radni odnos u ustanovama na područiju FBIH u periodu od tri godine.

Kantonalni sud Tuzla donio je prvostepenu osuđujuću presudu za Zorana Miokovića iz Tuzle i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od četiri (4) godine i  šest (6) mjeseci zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja i ovlašćenja, odnosno da je  kao odgovorno lice i direktor firme INOXIU BH d.o.o Tuzla pomenutu firmu oštetio i sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 427.000 KM. Presudom se od Miokovića oduzima imovinska pribavljena krivičnim djelom po pravosnažnosti presude.

Također, ovo Tužilaštvo u radu ima i veći broj predmeta iz oblasti korupcije i privrednog kriminala u fazama istraga o čemu će se javnost obavijestiti kada budu donesene tužilačke odluke  u predmetima.

(Tuzlainfo.ba/Odjel za odnose s javnošću KTTK)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.


Send this to a friend