utorak, 07 Novembar 2017 21:16

Održana konferencija: Modeli finansiranja za postizanje energijske efikasnosti u stambenom sektoru u BiH

0711 usaid

U okviru USAID-ovog projekta Energetska efikasnost u objektima kolektivnog stanovanja domaćinstava sa niskim primanjima (REELIH) održana je konferencija Jump-Start REE: Modeli finansiranja za postizanje energijske efikasnosti u stambenom sektoru u Bosni i Hercegovini.

Cilj ovog susreta bio je pokretanje dijaloga između ključnih interesnih grupa u svrhu iznalaženja efikasnih i održivih modela finansiranja energijske efikasnosti u stambenom sektoru. U programu Konferencije učestvovali su najvažniji akteri iz ove oblasti, uključujući predstavnike vladinih i nevladinih organizacija, te domaćih i međunarodnih finansijskih institucija.

Predstavljena su dosadašnja iskustva u ovoj oblasti u BiH, te iskustva u obnovi fonda stambenih zgrada u Slovačkoj, kao i novi programi međunarodnih finansijskih institucija i donatora u BiH. U okviru panel diskusija razgovaralo se o modalitetima finansiranja obnove fonda stambenih zgrada u BiH, kao i načinima suradnje različitih institucija. 

​O​va konferencija predstavlja korak naprijed u bližem dojalogu između vladinog sektora, finansijskih institucija, privatnog sektora i predstavnika stanara sa zajedničkim ciljem razvoja rješenja za finansiranje renoviranja fonda stambenih zgrada u velikom obimu.

(Tuzlainfo.ba)


farah baner

futura toneri veliki

biznis veliki

 

level baner

@ig_tuzla Pratite nas

LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu