OO SBB BiH Tuzla: Općinska vlast trebala bi voditi veću brigu o predškolskom obrazovanju

by admin
| 12:19
0809sbbih
  •  
  •  
  •  
  •  

Predškolski odgoj i obrazovanje su važan preduvjet za povećanje obuhvata djece koja trebaju da završe osnovno obrazovanje, ali je bitno i za smanjivanjivanje „osipanja“ učenika tokom osnovnog obrazovanja – navedno je u saopštenju OO SBBBiH Tuzla.

 

Svugdje u svijetu su određeni strateški ciljevi (ciljevi iz Barselone) za unaprijeđenje brige o djeci, tako da je bilo predviđeno do još do isteka 2000. godine, 90 % djece starije od 3 godine bude uključeno u ove ustanove.

Trenutni obuhvat djece u predškolstvu u urbanom području Tuzle je manji od 3%, dok u prigradskim dijelovima predškolstvo uopće ne egzistira.

Članom 16. Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u BiH je propisano da je u godini pred polazak u školu, predškolski odgoj i obrazovanje obavezno za svu djecu tog uzrasta.

Zbog svega navedenog, Opštinski odbor SBB BiH Tuzla zahtijeva od lokalnih vlasti Općine Tuzla da ispoštuje Zakonsku legislativu u oblasti predškolstva i da preduzme aktivnosti na formiranju mreže predškolskih ustanova na području grada Tuzle, te, konkretno, da:

• Pripreme sveobuhvatnu strategiju za razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Tuzla;

• U saradnji sa školama i ustanovama predškolstva sistematski rade na prilagođavanju školskih objekata potrebama djece;

• Djeluju u pravcu informiranja šire javnosti o pitanjima predškolstva;

• Da obavezno izvrše obuhvat djece uzrasta od 5 godina za predškolski odgoj i obrazovanje;

• Definiraju izvore finansiranja predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Tuzla;

• Kao zakonski osnivači definiraju smjernice i politiku predškolskog odgoja i obrazovanja, unaprijede mrežu ustanova, te učinkovito upravljaju i finansiraju javne ustanove predškolskog odgoja na području Općine Tuzla.

OO SBB BiH Tuzla

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.