utorak, 24 Novembar 2020 22:36

CIK: Ovo je 13 biračkih mjesta na kojima će se ponoviti brojanje glasova

2411 cik

Na osnovu izvještaja Glavnog kontrolora za obradu, unos i potvrdu rezultata glasanja za Lokalne izbore 2020. godine o utvrđenim nepravilnostima prilikom objedinjavanja izbornih rezultata, Centralna izborna komisija BiH je na 89. (hitnoj) sjednici održanoj 24.11.2020. godine donijela Naredbu kojom se Glavnom centru za brojanje naređuje da izvrši brojanje glasačkih listića sa pojednih biračkih mjesta za određene organe vlasti a da za određen broj biračkih mjesta utvrdi broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska.

U Glavnom centru za brojanje izvršit će se brojanje glasačkih listića i utvrđivanje rezultata izbora sa redovnih biračkih mjesta, kako slijedi:

a) u osnovnoj izbornoj jedinici Centar Sarajevo na biračkom mjestu  136A052 po kandidatima za načelnika Općine Centar Sarajevo,

b) u osnovnoj izbornoj jedinici Doboj na biračkom mjestu  038B076 po političkim subjektima i kandidatima za Skupštinu grada Doboj,

c) u izbornoj jedinici Istočno Novo Sarajevo na biračkim mjestima 195B0003 NS i 195B011 NS po kandidatima za gradonačelnika Grada Istočno Sarajevo,

d)  u osnovnoj izbornoj jedinici Kotor Varoš:

     1) na biračkim mjestima  070B005 i  070B022 po političkim subjektima i kandidatima za Skuštinu općine Kotor Varoš i

     2) na biračkom mjestu 070B012 po kandidatima za načelnika Općine Kotor Varoš,

e)  u osnovnoj izbornoj jedinici Livno na biračkom mjestu  106A023 po političkim subjektima i kandidatima za Gradsko vijeće Livno, 

f)  u osnovnoj izbornoj jedinici Lopare na biračkom mjestu  054B009 po političkim subjektima i kandidatima za Skupštinu općine Lopare, 

g)  u osnovnoj izbornoj jedinici Orašje na biračkom mjestu  022A003B po političkim subjektima i kandidatima za Općinsko vijeće Orašje, 

h) u osnovnoj izbornoj jedinici Trebinje na biračkim mjestima 182B002, 182B009,182B012, 182B019, 182B030 i 182B038 po političkim subjektima i  kandidatima za Skupštinu grada Trebinje,    

i)  u osnovnoj izbornoj jedinici Ilijaš na biračkom mjestu  118A022A za načelnika Općine Ilijaš po kandidatima i za Općinsko vijeće Ilijaš po političkim subjektima i kandidatima, 

j)  u osnovnoj izbornoj jedinici Gradiška na biračkim mjestima  010B001 i 010B005 po političkim subjektima i kandidatima za Skupštinu grada Gradiška, 

k)  u osnovnoj izbornoj jedinici Maglaj na biračkom mjestu  042A026 po političkim subjektima i kandidatima za Općinsko vijeće Maglaj i 

l)  u osnovnoj izbornoj jedinici Brčko distrikt BiH na biračkom mjestu  200C050C po političkim subjektima i kandidatima za Skupštinu Brčko distrikta BiH. 

U Glavnom centru za brojanje će se utvrditi i broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska:

a)  u osnovnoj izbornoj jedinici Gradiška na biračkom mjestu  010B066,

b)  u osnovnoj izbornoj jedinici Lukavac na biračkom mjestu  047A040,

c)  u osnovnoj izbornoj jedinici Zenica na biračkom mjestu  093A072,

d) u osnovnoj izbornoj jedinici Novi Grad Sarajevo na biračkom mjestu 133A144 i

e)  u osnovnoj izbornoj jedinici Novo Sarajevo na biračkom mjestu 139A091.

Navedene aktivnosti će u Glavnom centru za brojanje biti provedene  u četvrtak, 26.11.2020. godine sa početkom u 09:00 sati (Zetra, Sarajevo).

Akreditirani posmatrači za navedena biračka mjesta političkih subjekata koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši brojanje i utvrđivanje rezultata izbora, mogu biti prisutni u toku brojanja kao i akreditirani posmatrači za Glavni centar za brojanje, o čemu će biti obavješteni.

Zahtjevi za ponovno brojanje glasačkih listića koji su stigli za Travnik, Banoviće, Veliku Kladušu i druga mjesta su odbijeni, jer su preuranjeni s obzirom na to da brojanje glasačkih listića još nije zaključeno.

A stranke Narod i pravda i Nezavisni blok kažnjeni su sa po 1.000 maraka zbog oglašavanja putem drušvenih mreža tokom izborne šutnje. 

(Tuzlainfo.ba)


LOGO FOOTER

Gradski informator - Tuzla na dlanu