ODRŽAN NASTAVAK 28. REDOVNE SJEDNICE VLADE TUZLANSKOG KANTONA

by admin
| 10:44

312.000,00 KM ZA KOMUNALNE REDARE U OPĆINAMA TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o odobravanju ukupno 312.000,00 KM općinama za plate komunalnih redara u okviru projekta uspostave komunalnih redara. Naime, u okviru raspodjele grantova po općinama posebno su planirana sredstva za uspostavu komunalnih redara. Općini Tuzla odobreno je 72.000,00 KM, Općini Živinice je odobreno 36.000,00 KM, a po 24,000,00 KM odobreno je općinama Kalesija, Banovići, Lukavac, Gradačac, Srebrenik i Gračanica. Po 12.000,00 KM odobreno je općinama Kladanj, Teočak, Doboj Istok, Sapna i Čelić. Visina planiranih sredstava po općinama za uspostavu komunalnih redara i njihovo finansiranje za 12 mjeseci, dobijena je na osnovu broja redara koji je srazmjeran veličini općine, odnosno udjelu općina u ukupnom prikupljanju namjenskih sredstava. Ovom odlukom su obuhvaćena sredstva za plate komunalnih redara, a nabavku opreme za komunalne redare, službena odjeća, digitalni fotoaparati i automobili, u ime općina vrši Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona na osnovu pismenih saglasnosti općina.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku kojom je dala podršku Projektu toplifikacije grada Srebrenika. Ukupna vrijednost navedenog projekta je 5.000.000 KM, od čega bi, po prijedlogu općine Srebrenik, dio prve faze projekta toplifikacije u iznosu 1.000.000 KM trebao biti finansiran sredstvima Vlade, odnosno Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK. Navedeni iznos će biti obezbijeđen, na način da se 500.000 KM obezbijedi u 2011. godini, a ostatak u periodu 2012. – 2013. godina. Ostatak sredstava za realizaciju cijelog projekta u iznosu od 4.000.000 KM bi bio obezbijeđen iz budžetskih sredstava općine Srebrenik i drugih izvora. 
Vlada je također donijela i zaključak kojim se od Općine Srebrenik traži da Ministarstvu razvoja i poduzetništva dostavi IP opbrazacza projekat toplifikacije grada Srebrenika, kako bi ovaj projekat bio uvršten na odgovarajuću listu prioritetnih projekata.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o prenosu 50.000,00 KM JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za realizaciju II Programa zapošljavanja i samozapošljavanja Roma u 2011.godini.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava Općini Bratunac. Nakon intervencije službenika Općine Bratunac koji su upozorili da se odobrena sredstva neće moći uplatiti na račun naveden u prvobitnoj Odluci, odlučeno je da si izvrši izmjena Odluke i da se unese novi broj Jedinstvenog računa trezora Bratunac koji je dostavljen iz pomenute Općine.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Program Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona za raspodjelu sredstava za organizacije i udruženja sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama”. Sredstva u ukupnom iznosu od 25.100,00 KM raspodjeljuju se neprofitnim organizacijama i udruženjima, a na osnovu podnesenih programa – projekata koji se odnose na organizaciju akcija dobrovoljnih darivanja krvi na terenu 20.080,00 KM, odnosno organizaciju ili sudjelovanje na organizovanim oblicima stručnog usavršavanja u oblasti zdravstva na svjetskom nivou, koji se događaju na području Tuzlanskog kantona 5.020,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o odobravanju 26.810,00 KM Općini Živinice za projekte iz oblasti zaštite okolice. Za sanaciju klizišta sa izgradnjom sistema za odvođenje površinskih voda u MZ Donje Dubrave odobreno je 19.810,00 KM, a za odvodnju površinskih voda u MZ Oskova dodijeljeno je 7.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o odobravanju ukupno 35.032,00 KM za 16 neprofitnih organizacija registrovanih na području Tuzlanskog kantona, čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okolice, a koja su kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice radi dodjele sredstava.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o odobravanju 25.000,00 KM JP “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj na ime finansiranja troškova upravljanja Zaštićenim pejzažom “Konjuh” u 2011. godini. 
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o dodjeli finansijskih sredstava neprofitnim organizacijama u cilju unaprijeđenja saobraćaja i saobraćajne kulture. Ovom Odlukom za devet neprofitnih organizacija koje su aplicirale na Javni poziv dodijeljena su sredstva u ukupnom u iznosu od 25.000,00 KM. Evropskom pokretu u BiH, Ured u Tuzli, za projekat “Budi bezbjedan putnik” odobreno je 7.500,00 KM, a 6.500,00 KM odobreno je udruženju građana Asocijacija za razvoj rekreativnog – turističkog biciklizma “Zelene staze-GREEN TOUR”, za projekat «Edukacija u oblasti brdskog biciklizma i promocija kapaciteta za razvoj turizma i rekreativnih aktivnosti na području TK». Po 2.000,00 KM odobreno je udruženju građana «Citizen» Kalesija i udruženju građana «Scena» Živinice – Gradsko pozorište Živinice. Tuzlanskom auto-moto klubu «TUZAMK» Tuzla, Crvenom križu Općine Banovići, nevladinoj organizaciji «Građanska mreža» i udruženju građana za edukaciju, kulturu, ekonomiju, ekologiju i informisanje “SOH-BET” odobreno je po 1.500,00 KM, a 1.000,00 KM odobreno je udruženju vozača i automehaničara Općine Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost za pokretanjem postupka popune dvije pozicije državnih službenika u Ministarstvu razvoja i poduzetništva.

Vlada je danas dala saglasnost na Finansijski plan JU Zaštićeni pejzaž Konjuh za 2011. godinu, te na Odluku o odobravanju 80.000,00 KM JU “Zaštićeni pejzaž konjuh” Banovići.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela zaključak kojim se prihvataju izjašnjenja resornih ministarstava u vezi sa uloženim amandmanima na zakone koji će se sutra naći na programu rada Skupštine Tuzlanskog kantona, te podržala amandmane . Detaljna obrazloženja razloga za prihvatanje ili odbijanje amandmana ministri će izložiti na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o postavljenju Adema Šehidića, na mjesto Direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.