Održana 7. Vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

by admin
| 11:19

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je i na usvajanje Skupštini Tuzlanskog kantona uputila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije. Predloženim izmjenama rok za zamjenu oružnih listova, koji je bio tri godine od dana stupanja na snagu Zakona, produžen je do 31.12.2013. godine. Imajući u vidu da je u proteklom periodu zamijenjeno oko 15% starih oružnih listova u odnosu na broj imaoca oružja na području Tuzlanskog kantona, kao i posljedice koje bi nastupile ukoliko ne bude produžen rok za zamjenu starih oružnih listova, Vlada je pristupila izmjeni Zakona.
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je i Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje uputila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Izmjeni Zakona pristupilo se zbog objektivne potrebe usklađivanja pojedinih njegovih odredbi sa odredbama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom i to prije svega odredbi koje se odnose na pomoć i njegu od strane drugog lica, zdravstveno osiguranje neosiguranih lica, civilne žrtve rata, kao i uvođenja novih odredbi koje se odnose na prioritet u školovanju i osiguranju povoljnijih uvjeta za zapošljavanje za djecu bez roditeljskog staranja, djecu sa onesposobljenjem i djecu iz porodica korisnika stalne novčane pomoći. 
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo finansija da u operativni plan za mjesec juni 2011.godine unese dodatna finansijska sredstva po zahtjevu Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak u ukupnom iznosu od 80.000,00KM, zbog izrade diobenog bilansa.
Također, Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas i Zaključak kojim je prihvaćen tekst Ugovora o obezbjeđivanju Kampusa Univerziteta u Tuzli i davanju na korištenje dijela objekta Kampusa Ministarstvu unutrašnjih poslova TK, predložen od strane Ministarstva.

Odjeljenje za informisanje

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.