ODRŽANA 17. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

by admin
| 15:00
Vlada_TK-a_0101

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na Odluku o broju studenata za upis na prvu godinu prvog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli, te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2012/13.godini.

Na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u školskoj 2012./13. godini upisat će se ukupno 2.820 studenata od čega će redovni studij upisati 2.490, a studij uz rad 330 studenata. U okviru redovnog studija 1.295 studenata će se finansirati iz Budžeta Tuzlanskog kantona, a 1.195 studenata će sami finansirati svoje studiranje.

Studenti koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona i koji nemaju status zaposlenog lica u akademskoj 2012/13. godini plaćat će participaciju u troškovima studija u visini od 100,00 KM po semestru.

Studenti koji se sami finansiraju plaćat će školarinu u iznosima od 600,00 KM po semestru na Ekonomskom, Filozofskom, Pravnom i Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, 750,00 KM po semestru na Edukacijsko – rehabilitacijskom , Mašinskom, Prirodno – matematičkom, Rudarsko – geološko – građevinskom, Tehnološkom i Fakultetu elektrotehnike, a 900,00 KM po semestru plaćat će studenti na Medicinskom i Farmaceutskom fakultetu i Akademiji dramskih umjetnosti.

Studenti koji studiraju uz rad, a prvi puta upisuju studijsku godinu, plaćat će školarinu u iznosu od 900,00 KM po semestru na Ekonomskom fakultetu (Poslovna administracija), Fakultetu za tjelesni odgoj i sport (Edukacija trenera u sportu) i Pravnom fakultetu, a 1.350,00 KM po semestru plaćat će studenti na Medicinskom fakultetu na Odsjeku zdravstvenih studija.

Redovni studenti koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona, a koji su djeca poginulih, umrlih ili nestalih branitelja, ratni vojni invalidi, djeca ratnih vojnih invalida, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja, djeca dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, nezaposleni demobilizirani branitelji ili djeca nezaposlenih demobiliziranih branitelja, plaćat će 50% iznosa participacije, odnosno iznosa školarine.

Također, ukoliko se na određeni fakultet ili studijski program ne upiše najmanje 50% od predviđenog broja studenata na tom fakultetu, odnosno studijskom programu neće se organizirati nastava.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.