Diskriminacija porodilja: Ubija li BiH tiho svoju budućnost?

by admin
| 7:29

Zakon o radu ne obavezuje poslodavce na isplatu razlike plaće za porodilje. Dok je to pitanje u javnom sektoru definirano kolektivnim ugovorima, isplaćivanjem razlike iz budžeta i javnih fondova, u privatnom se prepušta volji poslodavca – kazala je Indira Mujić iz Udruženja „Žene ženama“, koje realizira kampanju „(Ne)diskriminacija porodilja u FBiH“ s ciljem ujednačavanja visine naknada za porodilje u cijeloj Federaciji.

Naknade za porodilje u BiH već godinama predstavljaju problem koji nadležne institucije ne rješavaju na adekvatan način. Na području FBiH u 2015. godini registrovano je 16.023 porodilja. Za zaposlene porodilje u FBiH prošle godine je izdvojeno ukupno 3.498.436 KM, a za nezaposlene 1.190.820 KM.

Prosječna plaća

Tuzlanski kanton za porodilje izdvaja minimalno 55 posto prosječne plaće u Kantonu, dok maksimalni iznos naknade nije definisan. Porodilje u Unsko-sanskom kantonu dobijaju minimalnu naknadu u iznosu od 343 KM, Zeničko-dobijski kanton izdvaja u tu svrhu minimalno 200, a maksimalno 724 KM.

Bosansko-podrinjski kanton minimalno 359 KM, odnosno 60 posto prosječne plaće u Kantonu, dok je Kanton Sarajevo odredio jedinstvenu naknadu za porodilje koja iznosi 360 KM mjesečno.

U Zapadnohercegovačkom kantonu izdvaja se 70 posto prosječne plaće porodilje ostvarene u proteklih devet mjeseci, dok Srednjobosanski kanton za porodilje izdvaja 50 posto prosječne plaće porodilje ostvarene u prethodnih šest mjeseci. U Kantonu 10 minimum naknade je najniža zagarantovana plaća u FBiH, a maksimalan iznos je prosječna plaća u FBiH.

Najgora situacija je u Hercegovačko-neretvanskom (HNK) i Posavskom kantonu. Na području HNK porodiljama se isplaćuje jednokratna pomoć u iznosu od 400 KM, dok u Posavskom naknade zaposlenim porodiljama nisu propisane i ne isplaćuju se.

Potpisi građana

Mujkić je kazala da postoji politička volja da se ovo pitanje riješi, a jedinstveno zakonsko rješenje moglo bi biti usvojeno do kraja godine.

-Za sada su ponuđena tri moguća rješenja, a mi smatramo da bi najbolje bilo da se sredstva isplaćuju preko Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH. Već smo imali niz sastanaka s predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti i svi su vrlo raspoloženi da se problem neujednačenih naknada konačno riješi. U okviru kampanje već smo prikupili i 10.000 potpisa građana koji su nas podržali – naglasila je Mujić.

Sele iz kantona u kanton

Primanja za nezaposlene porodilje u FBiH znatno su niža i isplaćuju se uglavnom u vidu jednokratnih naknada u iznosima od 100 do 500 KM, odnosno na period od šest mjeseci. U Republici Srpskoj isplata naknada riješena je preko Javnog fonda za dječiju zaštitu RS-a, ali dešava se da isplate kasne i po nekoliko mjeseci. Kako navode u Udruženju „Žene ženama“, mnoge porodilje u FBiH se čak odluče i na selidbu iz jednog kantona u drugi kako bi ostvarile pravo na veće naknade.

(Tuzlainfo.ba/Faktor.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.