BH Pošta izmijenila cijene: Novi iznosi provizije po transakciji

by admin
| 16:41

Nadzorni odbor “JP BH Pošta” d.o.o. Sarajevo 31.05.2016. godine donio je odluku o izmjeni cijena u dijelu Finansijskih usluga, koje obavlja BH Pošta, a koje se odnose na unutrašnji platni promet odnosno na gotovinske uplate – putem naloga za plaćanje.

Nove naknade, koje plaća korisnik za prijem gotovinske uplate, iznose kako slijedi:

Iznos uplate:                                                                    Provizija/ po transakciji

– do 50,00 KM                                                                 1,00 KM

– od 50,01 KM do 150,00 KM                                         1,50 KM

– od 150,01 KM do 250,00 KM                                       2,00 KM

– od 250,01 KM do 500,00 KM                                       3,00 KM          

– od 500,01 KM do 1.000,00 KM                                   5,00 KM

– preko 1.000,00 KM                                    0,5 % od iznosa uplate; max 15 KM

Odluka o novim cijenama za navedenu uslugu primjenjuje se od 3. juna .2016. godine.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.