Pripreme za izgradnju TE Banovići: Odabrana lokacija za deponiju šljake i pepela

by admin
| 5:22

Polovinom ovog mjeseca bit će održana javna rasprava o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju deponije šljake i pepela iz TE Banovići u krater PK Čubrić u Banovićima – piše portal akta.ba.

Prostor koji je odabran za deponiju šljake i pepela je krater bivšeg površinskog kopa Čubrić u kojem je krajem 2011.godine završena eksploatacija uglja, zbog mogućeg prihvatljivog zbrinjavanja produkata sagorijevanja u okviru prostora devastiranog rudarskim radovima.

”Čvrsti produkti sagorijevanja koji budu nastajali u TE Banovići, prema planiranom odlagat će se na budućoj deponiji šljake i pepela PK Čubrić, čija je lokacija od bloka TE Banovići udaljena oko 2 km. Prednost odabrane lokacije je prostor koji površinom i zapreminom zadovoljava potrebe za planirani radni vijek termoelektrane i projektom predviđene količine šljake i pepela koje će nastati tijekom procesa rada termoelektrane Banovići”, navodi se u studiji koji je radio Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje iz Tuzle.

Predviđena deponija će biti uređena na način da ne utiče negativno na okoliš, a posebno ne na podzemne i oborinske vode.

Podsjetimo, planirana izgradnja Termoelektrane Banovići je projektirane snage od 350 MW, sa potrošnjom rovnog mrkog uglja od oko 1,2 milijuna ton a na godinu. Lokacija buduće TE Banovići je predviđena u odobrenom eksploatacijskom polju Rudnika mrkog uglja Banovići i neće zauzimati nove zemljišne površine.

Predviđena proizvodnja električne energije u TE Banovići iznosila bi na godišnjem nivou od 1706 GWh, a za njen nesmetan rad planirano je angažovanje oko 250 zaposlenika. Ona bi trebalo da bude završena do 2018. godine

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.