Građanima na raspolaganju eServis: Pratite faze postupka izrade ličnih dokumenata

by admin
| 15:14
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) je građanima na raspolaganje stavila eServis putem kojeg će moći pratiti faze postupka izrade putne isprave, lične karte i vozačke dozvole od trenutka podnošenja zahtjeva za izdavanje kod nadležnog organa do uručenja.

Korištenje ovog eServisa je besplatno, a da bi se pokrenula provjera u tražena polja potrebno je unijeti podatke kojima raspolaže lično podnosilac zahtjeva.

Servis “Provjera statusa zahtjeva za lične dokumente“ se nalazi na lijevoj strani web-portala IDDEEA-e (www.iddeea.gov.ba), a svi nadležni organi za izdavanje ličnih dokumenata u BiH također imaju mogućnost integrisanja ovog eServisa na svoje web-portale.

Građanima je ovim omogućeno da na jednostavan način dobiju uvid u trenutni status zahtjeva te da unaprijed mogu planirati preuzimanje izrađenog ličnog dokumenta na lokaciji nadležnog organa.

Zahtjev, odnosno lični dokument se može nalaziti u jednoj od sljedećih faza postupka:

zahtjev čeka na provjeru identiteta (u toku elektronska provjera podataka u nadležnom matičnom uredu), zahtjev dostavljen u podsistem za proizvodnju (zahtjev dostavljen u nadležnost IDDEEA-i radi izrade dokumenta), dokument kreiran (dokument izrađen i nalazi se u nadležnosti IDDEEA-e), dokument u transportu (dokument se nalazi u fazi transporta ka nadležnom organu za izdavanje dokumenta) i dokument spreman za uručenje (izrađen dokument se nalazi u nadležnosti organa za izdavanje dokumenta).

Navodi se da će IDDEEA i dalje raditi na kreiranju servisa koji će pojednostaviti procedure i građanima omogućiti efikasniju i kvalitetniju uslugu.

Izdavanje ličnih dokumenata u Federaciji BiH vrše kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova unutar svoje nadležnosti, u Republici Srpskoj ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a i u Brčko distriktu BiH Odjel za javni registar Brčko distrikta.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.