FBiH: Počinje velika akcija kontrole kliničkih centara i zdravstvenih ustanova

by admin
| 14:40

Federalna uprava za inspekcijske poslove posvećuje pažnju poboljšanju poslovnog ambijenta u Federaciji BiH s aspekta kontrola privrednih društava od interesa za Federaciju BiH pri čemu će u narednom periodu akcent u smislu inspekcijskih aktivnosti biti na kontroli kliničkih centara i zdravstvenih ustanova na području Federacije BiH – javlčja Fena.

U saopćenju za javnost navodi se da će od srijede Federalna uprava za inspekcijske poslove intenzivno vršiti kontinuirane inspekcijske nadzore u Kliničkom centru univerziteta Sarajevo. Predmet inspekcijskih kontrola bit će nadzor iz oblasti zdravstveno – sanitarne, farmaceutske, tržišne, kao i inspekcije za hranu i inspekcije rada za oblast radnih odnosa.

– Federalna uprava za inspekcijske poslove u proteklom periodu zaprimila je veći broj pritužbi na rad zdravstvenih ustanova, te će spomenute kontrole biti izvršene u svim kliničkim centrima na području FBiH. Te aktivnosti provodit će se i u domovima zdravlja, kao i svim javnim i privatnim zdravstvenim i stomatološkim ustanovama – naglašeno je.

Cilj tih aktivnosti je poboljšanje stanja u oblasti zdravstva da bi se građanima – korisnicima zdravstvenih usluga omogućila što kvalitetnija zdravstvena njega, transparentniji i efikasniji rad zdravstvenih radnika, smanjenje čekanja na dobivanje zdravstvene usluge, te sveukupno poboljšanje u oblasti zdravstvene njege na području Federacije BiH.

Federalna uprava za inspekcijske poslove pozvala je u saopćenju za javnost sve zdravstvene ustanove na području FBiH da preispitaju poslovanje i osiguraju dosljednu provedbu zakonskih propisa koji reguliraju njihov rad, a da bi inspekcijskim organima olakšali vršenje kontrola iz nadležnosti propisanih zakonom.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.