Sindikat upozorava: Politička previranja utiču na loše funkcionisanje Doma zdravlja Živinice

by admin
| 10:39

Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona (SSDMISTK) želi upoznati javnost sa problemima sa kojima se susreću uposleni u Domu zdravlja Živinice, a koji se reflektuju na funkcionisanje ustanove, međuljudske odnose, kvalitet usluge koja se pruža pacijentima ovog kraja – navodi se na početku saopštenju navedenog sindikata.

U saopštenju se dalje navodi:

Navedeni problemi su nastali kao rezultat političkih previranja, ignorantskog odnosa osnivača (Općina Živinice) spram ustanove i nedovoljne želje Vijećnika Općinskog vijeća Živinice da se stane u kraj ličnim interesima pojedinaca i prekine degradiranje struke.

Uposlenici Doma zdravlja Živinice više su puta ukazivali na nepravilnosti u pogledu izmjena i dopuna Pravilnika o radu koji je donio Upravni odbor ustanove ne uvažavajući mišljenje predstavnika struke. U pokušaju da o ovom problemu razgovaraju sa direktorom ustanove i Upravnim odborom (UO) nikada nisu nailazili na otvorena vrata, a pojedine izmjene navedenog pravilnika direktno bi dovele do zloupotrebe položaja upravo više puta izabranog člana UO koji ima ambiciju tim aktom od glavnog medicinara sebe unaprijediti u pomoćnika direktora za sestrinstvo. Sporni akt obiluje i drugim nepravilnostima koje se „guraju na mala vrata“, kao i Sistematizacija radnih mjesta kojom se nastoji ispuniti ambiciozan plan pojedinih osoba na štetu digniteta i položaja doktora medicine i stomatologije, ali i same ustanove.

Nosioci posla, ali i pripadajuće odgovornosti, više su se puta za dijalog i pomoć obraćali direktoru i Upravnom odboru, ali i osnivaču JZU Dom zdravlja Živinice no bez uspjeha. Ustanova ima više puta biran privremeni Upravni odbor (više nego to zakon dopušta), a prekrajanje zakonskih akata koji su štetni po radnike ustanove na koncu bi se moglo odraziti na kvalitet usluge koju korisnici zdravstvenih usluga sada koriste u Domu zdravlja Živinice.

Naime, Osnivač se ignorantski odnosi i prema poboljšanju uslova rada u ovoj ustanovi koja svakodnevno brine o zdravlju stanovnika, a koji nikada nisu osjetili posljedice ovoga problema od strane usposlenih. Akumuliranje gubitaka uskoro bi se moglo reflektovati kroz nemogućnost obavljanja osnovne djelatnosti ustanove, nabavke osnovnih medicinskih materijala za rad i isplate plata.

Stoga Sindikat i na ovaj način želi zatražiti imenovanje stalnog Upravnog odbora prema zakonskoj proceduri, a koja predviđa da članovi ovog tijela ne budu osuđivani za krivična djela i privredni prijestup te da nemaju sudsku zabranu obavljanja predviđenih aktivnosti, da nisu paralelno članovi političkog rukovodstva i nemaju sukob interesa po bilo kom zakonom predviđenom osnovu.

Sindikat je zabrinut aktuelnom situacijom i želi da o istoj bude upoznata i javnost kako bi se zajednički našao izlaz iz nagomilanih problema prije nego posljedice budu drastične, a struka prinuđena i na drastičnije korake – navedeno je u saopštenju koje potpisuje Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.