Porezna uprava FBiH: Prijavite korupciju naših službenika, garantujemo vam zaštitu!

by admin
| 11:51

Povodom napisa na nekim poratalima da u Poreznoj upravi Federacije BiH ima službenih lica koja su sklona koruptivnim aktivnostima, odnosno da prilikom izvršavanja svojih dužnosti vrše direktan ili indirektan pritisak na porezne obveznike radi sticanja materijalnih ili nematerijalnih koristi, Porezna uprava poziva obveznike da prijave sve uočene nepravilnosti ili sumnje o postojanju koruptivnih aktivnosti nadležnim istražnim organima, tužilaštvima i direktoru Porezne uprave na e-mail adresu: [email protected]

Sve prijave koje se dostave na ovu e-mail adresu i budu potkrijepljene činjenicama biće provjerene i za koje se utvrdi osnovanost Porezna uprava će poduzeti aktivnosti iz svoje nadloženosti, te će ih prosljediti nadležnim tužilaštvima i agencijama.

Porezna uprava garantuje zaštitu podataka osoba koje prijave korupciju. 

E-mail adresa [email protected] biće otvorena narednih 30 dana.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.