Moderno ropstvo: Čak 24 hiljada djece u BiH na prisilnom radu

by admin
| 7:25
I dok su oči javnosti u BIH proteklih dana bile uperene u podataka CIA-e o rezultatima popisa stanovništva, kojih je više, otkuda podaci i jesu li tačni malo ko je obrati pažnju na dio Izvještaja koji se bavi pitanjem trgovine djecom u svrhu radne eksploatacije.

Čak 24.000 djece u uzrasta od pete do 14. godine prisiljeno je da radi, navodi se u biltenu američke Centralne obavještajne agencije (CIA). Svi protokoli u našoj zemlji koji bi trebali suzbiti prosjačenje, nisu prepreka da se na ulici moli za novac.

U BiH ne postoji centralizovana baza podataka o broju djece koja su primorana na prosjačenje. Ta djeca nisu evidentirana u matičnoj knjizi rođenih, što ih čini pravno nevidljivim, usljed čega se njima može manipulisati na razne načine, i koji su pod ogromnim rizikom od trgovine ljudima. Da zlo bude veće, BiH je prepoznata kao polazišna, odredišna i tranzitna zemlja za djecu koja se podvrgavaju trgovini ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja i prisilnog rada. Vlasti su donijele brojne propise, ali se stanje na ulicama već dugo ne mijenja. Na svakom koraku možemo vidjeti žene i djecu ispruženih ruku.

Iz ministarstva sigurnosti BiH, nisu za TV1 mogli potvrdili ali ni demantovali informacije koje ima CIA. Iako je obaveza Odsjeka za borbu protiv trgivine ljudima pri ministarstvu sigurnosti BiH da izvještava Vijeće ministara BiH o stanju i trendu trgovine ljudima u BiH dva puta godišnje, nama su dostavljeni podaci iz 2014. godine.

Po njima je tokom 2014. identifikovano 49 potencijalnih žrtava trgovine ljudima.

Od tog broja njih 10 je seksualno iskorištavano, 3 iskorištavano za prisilni rad , 31   iskorištavano za prosjačenje , 1 iskorištavano u svrhu proizvodnje, posjedovanja i prikazivanja dječije pornografije, 4 iskorištavano radi prisilnog sklapanja braka.

Trgovci ljudima biraju djecu zbog njihove ranjivosti i naivnosti i pri tome koriste različite metode, od otmice, posredovanjem drugih osoba do ponuda za posao i dobru zaradu, a sve u cilju njihove seksualne i radne eksploatacije, te prosjačenja i prisilnih brakova. Kako ističu iz Kancelarije ombudsmena, postojala je samo jedna žalba kada je riječ o eksploataciji djece.

“Taj predmet je zatvoren i odnosio se na prosjačenje majke s djetetom.U tom smislu smo kontaktirali Centar za socijalni rad, nadležnu stanicu unutrašnjih poslova. Međutim, dobili smo samo povratnu informaciju da su upoznati sa tim problemom”, kaže za TV1 pomoćnica ombudsmana Emina Halilović.

Mogućnosti policije na sprječavanju prosjačenja djece nisu velike. Policija ne može ukloniti prosjake sa ulice, jer zakon to ne dopušta. Samo može izdati prekršajni nalog ili nalog za pokretanje prekršajnog postupka.

“Za taj prekršaj osobe koje budu zatečene u činjenju istog mogu biti kažnjene iznosom od 300 do 900 KM, dok osobe koje navode na prosjačenje mogu biti kažnjene sa 400 do 1.200 KM”, navodi portparol MUP-a KS Irfan Nefić.

Za maloljetna lica koja su zetečena u prosjačenju predviđen je jednodnevni tretman u saradnji sa centrima za socijalni rad.

Policija će nastaviti da piše prekršajne naloge, a djecu ćemo i dalje viđati na ulici sa ispruženom rukom kako traže novac, koji će nažolost, vjerovatno, proslijediti nekom drugom. Nadležni apeluju na građane da ne stimulišu prosjačenje i ne daju novac prosjacima: Svoju humanost možete iskazati na druge načine u dobrotvornim društvima, narodnoj kuhinji… 

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.