„Konjuh-Kladanj“: Odobrena koncesija za pakovanje izvorske vode od 319.600,00 KM

by admin
| 13:05

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je jučer Odluku o dodjeli koncesije privrednom društvu „KONJUH NATURAL RESORCES“ d.o.o. Sarajevo za zahvatanje prirodne izvorske vode sa izvora Vrelo 3, Vrelo 4 i Vrelo 5 – istražni prostor „Konjuh-Kladanj“, u cilju flaširanja vode.

Koncesija je dodijeljenja na period od 30 godina, računajući od početka komercijalnog korištenja. Jednokratna koncesiona naknada iznosi 319.600,00 KM, i bit će plaćena tako da će 100.000,00 KM biti uplaćeno prije zaključenja ugovora o koncesiji, a preostali iznos od 219.000,00 KM će biti plaćen u 12 jednakih polugodišnjih rata od dana potpisivanja ugovora o koncesiji, uz obezbjeđenje odgovarajuće bankovne garancije.

Tekuća koncesiona naknada iznosi 0,002 KM/l flaširane vode i zavisit će od količine flaširane vode, koja će se utvrđivati kvartalno, s tim da godišnji iznos ove naknade ne može biti manji od 17.000,00 KM u prvoj, 18.700,00 KM u drugoj, 20.400,00 KM u trećoj, 22.100,00 KM u četvrtoj, 23.800,00 KM u petoj, te 27.880,00 KM godišnje u periodu šeste do 30 godine.

Koncesionar će na početku svake godine dostaviti bezuslovnu bankovnu garanciju na iznos tekuće koncesione naknade za predmetnu godinu.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.