Elektroprijenos BiH: Poništeni Javni konkursi, u PO Tuzla planiran prijem 13 radnika

by admin
| 17:25

Na osnovu Odluke Uprave “Elektroprenos – Elektroprijenos BiH”a.d. Banja Luka poništio je Javne konkurse za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u “Elektroprenos – Elektroprijenos BiH”a.d. Banja Luka, i to: u Operativnom području Banja Luka, u Operativnom području Sarajevo, u Operativnom području Mostar i u Operativnom području Tuzla.

Javni koniursi suobjavljeni 24.07.2015. godine u dnevnim listovima Bosne i Hercegovine: “Glas Srpske” Banja Luka, “Oslobođenje” Sarajevo i “Večernji list” Mostar te na web stranici “Elektroprenos – Elektroprijenos BiH” www.elprenos.ba, a kojima je samo u Operativnom području Tuzla na novim radnim mjestima trebalo biti angažovano 13 novouposlenih radnika.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.