Putujete danas: Ovo su izmjene u režimu saobraćaja povodom pohoda Pape Franje BIH

by admin
| 2:37

BIHAMK je objavio izmjene u režimu saobraćaja povodom pohoda Pape Franje BIH i Sarajevu koje se odnose na slijedeće:

ZABRANJENO

– Zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na području BiH od 00 sati dana 05.06. (petak) do 24 sata dana 06.06.(subota).

– Zabranjeno je kretanje teretnih motornih vozila nosivosti preko 3,5 t na području FBiH na svim magistralnim cestama i autocestama od 18 sati 05.06. (petak) do 24 sata 06.06.(subota), dok je dodatno na području Kantona Sarajevo potpuno zabranjeno kretanje ovih vozila i na ostalim cestama u subotu 06.06. od 05 do 20 sati.         

KANTON SARAJEVO

– Zbog organizovanog susreta mladih (bdijenje) za sretan Papin dolazak u Sarajevo privremeno se obustavlja saobraćaj u ulici Nikole Šopa od autobuskog terminala “Stupska petlja” do raskrsnice sa ulicom Hifzi Bjelavca u petak 05.06. od 15 do 23 sata.
 
ZABRANJENO
 
– Zabranjen je saobraćaj svih vozila u ulicama gdje je predviđeno kretanje Svetog Oca u vremenu od 07 do 20 sati u subotu 06.06., a vrijeme trajanja potpune obustave utvrđuju operativni organi MUP-a u zavisnosti od situacije na terenu.
(Ulice u kojima je predviđen poseban režim saobraćaja, kao i obustave su: Kurta Schorka, Stupska petlja, Džemala Bijedića, Bulevar Meše Selimovića, Zmaja od Bosne, Hiseta, Reisa Džemaludina Čauševića, Mis Irbina, Musala, Maršala Tita, Alipašina, obilazna saobraćajnica pored stadiona “Asim Ferhatović Hase” (od ulice Patriotske lige do ulice Alipašina), Betanija, Obala Kulina Bana, Vilsonovo šetalište, Kotromanića, Kulovića, Dalmatinska, Mehmed paše Sokolovića, Pehlivanuša, Muse Ćazima Ćatića, Josipa Štadlera, Mula Mustafe Bašeskije, Telali, Ćemaluša, Ferhadija-pješačka zona na dijelu štićene zone kretanja Svetog Oca, Vrbanja, Franje Račkog, Stjepana Tomića, Terezija, Zagrebačka, Hamdije Ćemerlića, Prijedorska, Srđana Aleksića od raskrsnice sa ulicom Bulevar Meše Selimovića u smijeru prema Istiklal Džamiji u dužini od cca 300 metara, Brčanska, Žrtava fašizma, Gatačka i ostale ulice na području Kantona Sarajevo za koje službenici MUP-a Kantona Sarajevo procijene da je potrebna izmjena režima saobraćaja iz bezbjedonosnih razloga)
– Zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje svih vozila duž trase kretanja u širini 30 metara štićene zone od krajnje ivice kolovoza sa obje strane.
– Zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje vozila na uličnom parkiralištu u ulici Reisa Džemaludina Čauševića, od raskrsnice sa ulicom Obala Kulina Bana do raskrsnice sa ulicom Maršala Tita, u ulicama Mis Irbina i Musala i parkingu Muzeji, od 05.06.(petak) od 16 sati do subote 06.06. do 20 sati.

PREREGULACIJA SAOBRAĆAJA

 
Dana 06.06. (subota) u vremenu od 07 do 20 sati dolaziti će do povremenih preregulacija u odvijanju saobraćajnih tokova i to:
– ulicaReisa Džemaludina Čauševića od raskrsnice sa ulicom Obala Kulina Bana do raskrsnice sa ulicom Maršala Tita, postaje jednosmjerna gledano iz smjera ulice Obala Kulina Bana.
-ulica Radićeva od raskrsnice sa ulicomBranilaca Sarajeva do raskrsnice sa ulicom Maršala Tita u dvosmjernu;
– ulica Maršala Tita od raskrsnice sa ulicom Alipašina do raskrsnice sa ulicom Dalmatinska postaje jednosmjerna gledajući iz pravca Alipašine ulice;
– ulica Stjepana Tomića postaje jednosmjerna gledajući iz smjera ulice Marcela Šnajdera.
Vrijeme preregulacije saobraćaja utvrđuju Operativni organi MUP-a Kantona Sarajevo, u zavisnosti od plana i programa kretanja, kao i sutuacije na terenu.

ODOBRENO

 
Odobrava se zaustavljanje i parkiranje svih vozila organizovane kolone vozila (autobusi) u subotu 06.06. od 07 do 20 sati u ulicama Vilsonovo šetalište, Kotromanića, Alipašina, Franje Račkog, Stjepana Tomića, Srđana Aleksića od raskrsnice sa ulicom Bulevar Meše Selimovića u smijeru prema Istiklal Džamiji u dužini od cca 300 metara.

DODATNE INFORMACIJE:

Očekuje se dolazak velikog broja motociklista iz inostranstva i BiH, te je za njih određena lokacija za parkiranje u krugu školskog dvorišta OŠ “Nafija Sarajlić” u ulici Patriotske lige.

Vozila koja budu parkirana na trasi prolaska kolone ukloniti će se putem KJKP RAD, uz prisustvo nadležne policijske uprave na određene lokacije i to:
– za općine Stari Grad i Centar – parking Skenderija u ulici Skenderija;
– za općine Centar i Novo Sarajevo – parking u ulici Franca Lehara;
– za općinu Novi Grad – parking ispod SOS sela na Mojmilu.
U slučaju izmještanja vozila građani mogu dobiti informacije na dežurni telefon KJKP RAD Sarajevo – 033 611 514.

Mobilne ekipe BIHAMK-a (šlep vozilo i vozilo za hitne opravke) će se nalaziti na tri lokacije: kod AVAZA u Nedžarićima, na Otoci kod džamije i kod Muzeja. Kontakt telefon je 1282 ili 033 282 100.

Za sve informacije vezano za prevoz umrlih do prostorija pokopnih društava (Pokop, Bakije i Jedileri) na dan 06.06. (subota) građani se mogu obratiti na telefon 033 286 748 – šefu smjene MUP-a Kantona Sarajevo, koji će obezbijediti pratnju ili dati detaljne upute.

Dinamika odvijanja saobraćaja u Kantonu Sarajevo na dan 06.06.2015.godine

Povodom posjete Svetog Oca, pape Franje, Sarajevu, dana 06.06.2015. godine, rukovodilac saobraćajnog osiguranja odredio je dinamiku odvijanja sobraćaja u Kantonu Sarajevo na sljedeći način:    

-U vremenskom periodu od 08:00 do 10:00 sati doći će do privremene potpune obustave saobraćaja od Međunarodnog aerodroma Sarajevo do zgrade Predsjedništva BiH, ulicama Kurta Schorka, Stupska petlja, Džemala Bijedića, Bulevar Meše Selimovića, Zmaja od Bosne, Hiseta, Hamze Hume, Obala Kulina bana, Reisa Džemaludina Čauševića, Maršala Tita i Alipašina.

-Od 10:00 do 16:30 sati uspostavit će se redovan režim saobraćaja na svim saobraćajnicama od Međunarodnog aerodroma Sarajevo do Tehničke škole.

-Od 10:00 sati uspostavit će se redovan režim saobraćaja ulicom Obala Kulina bana od mosta Skenderije do Vijećnice.

-U vremenskom periodu od 09,30 do 13,00 sati doći će do privremene potpune obustave saobraćaja od zgrade Predsjedništva BiH do stadiona Koševo, ulicama Maršala Tita i Alipašina, saobraćaj motornih vozila iz pravca Vogošće bit će preusmjeravan na raskrsnici ulica Jukićeva-Alipašina, u ulicu Jukićeva.

-Od 11:00 do 12:00 sati uspostavit će se redovan režim saobraćaja od Vijećnice do Higijenskog zavoda.

-Od 12:00 do 13:30 sati izvršit će se privremena potpuna obustava saobraćaja od stadiona Koševo do rezidencije Apostolskog nuncija, odnosno u ulicama Alipašina, Maršala Tita, Dalmatinska, Mehmed paše Sokolovića, Pehlivanuša, Muse Ćazima Ćatića i Josipa Štadlera.

-Saobraćaj motornih vozila u ulici Alipašina i drugim ulicama u neposrednoj blizini stadiona Koševo, bit će uspostavljen nakon što vjernici bezbjedno napuste navedeno područje. O vremenu normalizacije režima saobraćaja odlučit će rukovodilac saobraćajnog osiguranja.

-Od 13:30 do 15:30 sati uspostavit će se redovan režim saobraćaja na svim saobraćajnicama osim u ulicama Mehmed paše Sokolovića, Pehlivanuša, Muse Ćazima Ćatića i Josipa Štadlera.

-U vremenskom periodu od 15:15 do 17:15 sati izvršit će se privremena potpuna obustava saobraćaja od rezidencije Apostolskog nuncija do Katedrale Srca Isusova,  ulicama  Mehmed paše Sokolovića, Pehlivanuša, Muse Ćazima Ćatića, Josipa Štadlera, Mula Mustafe Bašeskije, Ćemaluša, saobraćaj motornih vozila iz pravca Barščaršije bit će preusmjeravan na raskrsnici ulica Mula Mustafe Bašeskije – Logavina.

-U vremenskom periodu od 16:30 do 18:30 sati izvršit će se privremena potpuna obustava saobraćaja od Katedrale Srca Isusova do Franjevačkog međunarodnog studenskog centra na Grbavici, ulicama Mula Mustafe Bašeskije, Ćemaluša, Maršala Tita, Vrbanja i Zagrebačka.

-Od 17,30 sati uspostavit će se redovan režim saobraćaja na cijelom području općina Centar i Stari Grad, u isto vrijeme uspostavit će se redovan režim odvijanja tramvajskog saobraćaja na relaciji Baščaršija-Željeznička stanica.

-U vremenskom periodu od 17:30 do 18:30 sati izvršit će se privremena potpuna obustava saobraćaja od Grbavice do Otoke, odnosno ulicama Zagrebačka, Grbavička, Hamdije Čemerlića, Zmaja od Bosne, Bulevar Meše Selimovića, most Otoka, Prijedorska, Brčanska, Žrtava fašizma.

-U istom vremenskom periodu saobraćaj motornih vozila iz pravca Ilidže preusmjeravat će se u ulicu Bajrama Zenunija na raskrsnici sa ulicom Bulevar Meše Selimovića.

-Od 18:30 sati uspostavit će se redovan režim saobraćaja od Vijećnice do Čengić Vile, gdje će se na raskrsnici ulica Džemala Bijedića i Dr. Fetaha Bećirbegovića, saobraćaj motornih vozila preusmjeravati u ulicu Džemala Bijedića.

-U vremenskom periodu od 18:30 do 20:00 sati izvršit će se privremena potpuna obustava saobraćaja od Nadbiskupijskog centra za mlade na Otoci do Međunarodnog aerodroma Sarajevo i to ulicama Žrtava fašizma, Brčanska, most Otoka, Bulevar Meše Selimovića, Džemala Bijedića, Stupska petlja, Kurta Schorka.

-U istom vremenskom periodu saobraćaj motornih vozila iz pravca Hadžića bit će preusmjeravan kroz naselje Ilidža prema naselju Butmiru i Hrasnica, dok će saobraćaj motornih vozila iz pravca Trnova biti preusmjeravan na MEL Kula, kroz naselje Dobrinja.

NAPOMENA: Rukovodilac saobraćajnog osiguranja u zavisnosti od sigurnosne situacije na terenu zadržava mogućnost odstupanja od planirane dinamike odvijanja režima saobraćaja.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.