Završen 6. Kongres SDA BiH: Poznata imena i 85 članova Glavnog odbora

by admin
| 9:36

Kongres Stranke demokratske akcije završen je nakon 19 sati zasjedanja, tačnije u pet ujutro, kada su saopćeni i posljednji rezultati izbora za Glavni odbor.

Kao što je poznato, za predsjednika SDA izabran je Bakir Izetbegović, a za zamjenika Adil Osmanović. Za potpredsjednike su izabrani Šemsudin Dedić sa 386 glasova, Šefik Džaferović sa 465, Mirsad Kukić 327, Edin Mušić 416, Edin Ramić 372, Asim Sarajlić 421, Safet Softić 377 i Denis Zvizdić 440 glasova delegata.

Sud časti SDA čine  Šefket Hafizović, Irfan Ajanović, Nezir Pivić, Faruk Mekić, Ljiljana Sakić, Seid Alibegović, Nezir Dedić, Edham Veladžić, Bedrudin Salčinović, Nail Šećkanović i Emela Krvavac.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Suljo Hadžić, Alisa Hajdarević, Amira Ornjaković, Dževad Agić i Edis Bajić.

Članovi Glavnog odbora, njih 85 koji se biraju na Kongresu su: Sead Softić, Enis Tanović, Ramiz Šemić, Bilal Memišević, Džemaludin Šabanović, Avdija Fejzić, Refik Begić, Muho Mulaomerović, Ramiz Salkić, Murat Avdić, Senija Bubić, Elvir Hadžiomerović, Alija Fritozović, Amar Tihić, Senada Muhardarević, Zineta Šehović, Safet Kešo, Hasan Čengić, Hazim Bahtanović, Abdulah Skaka, Ševkija Okerić, Hajriz Bećirović, Enes Čengić, Senad Softić, Alija Budnjo, Esad Džananović, Enver Alagić, Omer Veladžić, Selma Ivičić, Senadin Jakupović, Zijad Hadžić, Alen Kovačević, Osman Ćatić, Murat Ćorić, Salem Dedić, Rijad Jašarević, Salkan Merdžanić, Mirsad Mujić, Halid Genjac, Dževad Agić, Agan Aković, Nedin Hozo, Aida Obuća, Adis Halilović, Jasmin Duvnjak, Nezir Pivić, Omer Škaljo, Husein Sajilović, Ibrahim Šišić, Suad Omerašević, Izudin Ahmetlić, Naidin Ahmetspahić, Sead Zaimović, Almir Tutić, Mehmed Mahmić, Mustafa Alagić, Šemsudin Dedić, Asim Kamber, Asmir Tifunović, Safeta Sejdić, Armin Omerović, Salko Bukvarević, Tarik Arapčić, Sead Hodžić, Denial Tulumović, Alma Hajdarević, Ismet Osmanović, Admir Hamdelija, Muhamed Vukadinović, Muahmed Bajraktarević, Bajazit Jašarević, Mustafa Hajrić, Alaga Ajdinović, Nedim Makarević, Salmir Kaplan, Zulum Almir, Adela Bučan, Anela Babić, Merima Tanović, Amela Ćatić, Jasmina Išerić-Tokić i Amra Halilović.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.