Kazna za kašnjenje: Koji su rokovi za podnošenje poreznih i drugih prijava u 2015. godini?

by admin
| 21:21

Porezna uprava Federacije BiH obavještava obveznike podnošenja poreznih prijava-pravna lica, poduzetnike i građane da su dužni u propisanim rokovima podnijeti porezne prijave za 2014. godinu.

Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima (obrazac GIP – 1022) za 2014.godinu poslodavac/isplatilac podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH prema svom sjedištu do kraja februara 2015. godine.

Godišnja prijava dohotka od zajedničkog obavljanja djelatnosti (obrazac GPZ – 1052) za 2014.godinu podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH na propisanom obrascu do kraja februara 2015. godine.

U istom roku podnosi se i Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (obrazac SPR-1053) za obveznike koji obavljaju zajedničku djelatnost.

Godišnju prijavu poreza na dohodak (obrazac GPD – 1051) za 2014.godinu fizičko lice/obveznik poreza na dohodak podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH do 31. marta 2015. godine.

Uz obrazac GPD-1051 obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost (osim zajedničke djelatnosti) u istom roku podnose i Specifikaciju za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (obrazac SPR-1053)

Također, do kraja marta 2015. godine obveznici koji izdaju imovinu u zakup uz obrazac GPD-1051, dužni su priložiti Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja imovine (obrazac PRIM-1054) koji se odnosi na 2014. godinu.

Prijava poreza na dobit za 2014. godinu (obrazac PR-PD) podnosi se nadležnoj poreznoj ispostavi prema sjedištu pravnog lica do 31. marta 2015. godine .

Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH propisane su sankcije za nepodnošenje poreznih prijava u propisanim rokovima.

Tako je za pravno lice koje ne podnese poreznu prijavu Poreznoj upravi FBiH ili ne podnese poreznu prijavu u propisanom roku predviđena novčana kazna od 2.000,00 do 20.000,00 KM, a za fizičko lice od 300,00 do 3.000,00 KM.

Za svaku prijavu koju u ime poreznog obveznika sačini Porezna uprava FBiH propisana je novčana kazna u iznosu od 500,00 KM do 50.000,00 KM.

Kada je u pitanju neprijavljivanje poreznih obaveza odnosno ne podnošenje poreznih prijava Zakonom su propisane i sankcije za odgovorna lica kod pravnih lica u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM.

(TI/ekapija)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.