Novi sistem apliciranja na programe zapošljavanja: Potrebna registracija poslodavaca

by admin2
| 14:25
  •  
  •  
  •  
  •  

Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje svake godine realizuje programe sufinansiranja zapošljavanja, tako je planirano i za 2020. godinu, ali uz novi sistem apliciranja.

Poslodavci koji planiraju aplicirati na javni poziv za sufinansiranje zapošljavanja prethodno moraju izvršiti registraciju na web portalu Federalnog zavoda www.fzzz.ba. Ovo se odnosi na sve poslodavce, koji prvi put apliciraju, koji su ranije aplicirali, ali i one koji su već registrovani na portalu Zavoda potrebno je da ažuriraju podatke.

Registracija predstavlja obavezan preduslov za apliciranje na programe sufinansiranja. Na navedeni način, poslodavcima se olakšava i ubrzava sam postupak apliciranja za poticajna sredstva, jer podatke koje popune prilikom registracije neće morati ponovno unositi prilikom prijavljivanja na javni poziv.
Prilikom registracije važno je da poslodavci u obrazac unesu glavni identifikacijski broj (ID), kao i broj glavnog računa (ukoliko imaju više ID brojeva i računa, odnosno podružnica), jer će biti razmatrane samo prijave onih poslodavaca koji su aplicirali od i u ime sjedišta firme, a ne podružnica.

Period registracije počeo je od 3. februara 2020. godine i trajat će sve do objave javnog poziva, a čija objava se očekuje krajem mjeseca o čemu će zainteresovani korisnici biti na vrijeme obaviješteni. Nakon objave javnog poziva, registrovani poslodavci pristupaju portalu Zavoda putem svog korisničkog računa, te u meniju „Projekti“ moći će izvršiti prijavu na odabranu mjeru.

U slučaju nejasnoća ili eventualnih poteškoća prilikom registracije, potrebno je kontaktirati Federalni zavod za zapošljavanje putem e-maila: info@fzzz.ba.


(TI/RTV7)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.