CCI: Snažno civilno društvo kao pokretač pozitivnih promjena

by admin2
| 17:00
  •  
  •  
  •  
  •  

Umrežavanjam organizacija civilnog društva uz uključivanje i pojedinaca dobija se snažan pokretač pozitivnih promjena u društvu, koji efikasnije, brže i vidljivije dovodi do poboljšanja stanja unutar određenih sektora – jedan je od zaključaka konferencije “Dani dijaloga civilnog društva“ održane u Sarajevu.

Više od 50 predstavnika organizacija civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine, kao i zemalja okruženja, razmijenili su iskustva o uticaju i snazi umrežavanja OCD i istakli da jako i ujedinjeno civilno društvo može uticati na političke odluke koje ne idu u prilog građanima.

Goran Forbici iz CNVOS-a Slovenija ukazao je na potrebu da civilno društvo uključi sve aktere čije interese zastupa u proces zagovaranja i u svoje aktivnosti.

– Ovaj skup je pokazao važnost sektorskog umrežavanja, solidarnosti, profesionalnog rada i zagovaranja koje se s jedne strane zasniva na ekspertizi, a sa druge strane na “pričanju priča običnih građana“ – rekao je Forbici.

Resursni centar za bh. civilno društvo u EU integracijama uspostavljen je u sklopu projekta Evropske unije s ciljem unapređenja djelovanja i razvoja civilnog društva u BiH, kako bi postale kompetentan i nezavisan partner u procesu evropskih integracija. Aktivnosti resursnog centra usmjerene su na povećanje povjerenja građana u rad organizacija civilnog društva, te na jačanje umrežavanja i kohezije organizacija unutar jednog sektora.

– Bitno je da se unutar jednog sektora što više organizacija udruži kako bi zajednički istupali prema javnosti i institucijama vlasti, jer ćemo na taj način postizati bolje rezultate – izjavio je Denis Telić, projekt menadžer Resursnog centra.

Ivona Gvozdenović, projektni menadžer u Nacionalnom Konventu o EU, platforme koja zastupa stavove građana u procesu evropskih integracija u Srbiji, istakla je važnost učešća civilnog društva u donošenju odluka, te značaju njihovog horizontalnog i vertikalnog umrežavanja.

– Mi kao članica Konventa, okupljamo više od 700 organizacija civilnog društva i koordinišemo rad radnih grupa koje obuhvataju 35 pregovaračkih poglavlja. Što je veće uključivanje civilnog društva u proces donošenja odluka, kvalitativno doprinosi tom procesu, upućujući konstruktivne kritike i dajući preporuke zasnovane na znanju i najrazličitijim ekspertizama civilnog sektora – izjavila je Gvozdenović.

Dani dijaloga civilnog društva organizovani su u okviru projekta “Resursni centar za bh. civilno društvo u EU integracijama“ koji finasira Evropska unija u vrijednosti od 500.000 eura, a provode Centri civilnih inicijativa (CCI) i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED), saopšteno je iz CCI-a.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.