Tematska sjednica: Ovo su Zaključci Parlamenta FBIH o stanju u Zavodu Pazarić

by nedim
| 20:37
  •  
  •  
  •  
  •  

Završeno je zasjedanje Kolegija Zastupničkog doma Paralamenta FBiH, a time je okončana i cjelodnevna sjednica Doma. Tema je bila stanje u zavodima Pazarić, Drin, Bakovići, Zavodu muške djece i omladine i Zavodu Ljubuški.

Kolegiju su prisustvovali i predstavnici roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, sa kojima je

usaglašeno više zaključaka. U prvom redu naloženo je da mjerodavna tijela nastave s istražnim radnjama o nehumanom i etički neprihvatljivom postupanju sa štićenicima, i o postojanju koruptivnih radnji i krivičnih djela počinjenih kroz različite oblike zloupotrebe službenog položaja tokom obavljanja službene dužnosti.

Zadužuje se Vlada FBiH da pripremi Parlamentu FBiH i dostavi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite FBiH u dijelu koji se tiče organa upravljanja i rukovođenja, na način da u ustanovama sicijalne zaštite upravljačku strukturu čini samo upravni odbor sastavljen od tri člana, od kojih će jedan biti predstavnik srodnika, predstavnik uposlenika i peredstavnik stručne osobe, kao i u dijelu zakonskog reguliranja i uspostavljanja socio-medicinskih standarda za smještaj, tretman i boravak osoba sa intelektualnim teškoćama u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač FBiH.

Zadužuje se Vlada FBiH da pripremi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o inspekcijama u FBiH kojima će se formirati inspektorat za socijalnu i dječiju zaštitu, u čijoj nadležnosti bi bio, između ostalog, i inspekcijski nadzor nad radom ustanova socijalne zaštite, čiji je osnivač Federacija BiH. 

Zadužuje se Vlada Federacije BiH da izradi tekst zakona o zaštiti mentalnog zdravlja, kojim će se, između ostalog, urediti prevencija i rano otkrivanje smetnji u mentalnom zdravlju, prava i obaveze u zaštiti mentalnog zdravlja, medicinksa mjera kod lica sa smetnjama mentalnog zdravlja, povjerljivost podataka iz medicinske dokumentacije i evidencije lica sa smetnjama mentalnog zdravlja, socijalna inkluzija i život u zajednici, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu zdravlja.  Zatim, poziva se Dom naroda da hitno usvoji Nacrt zakona kojim će se utvrditi kategorija “roditelji njegovatelji”, a i Vladu FBiH da nakon toga hitno usvoji prijedlog zakona.

Zadužuje se Vlada Federacije BiH da kroz programe zapošljavanja osigura jačanje kadrovske strukture i zapošljavanje stručnog kadra u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Federacija BiH.  Zaključeno je da se do 12. decembra održi sastanak predstavnika Vlade i nadležnih ministarstava sa predstavnicima Vijeća i udruženja roditelja.

Zadužuje se Federalno ministarstvo rada da i socijalne politike da hitno pristupi izradi jedinstvenog registra djece sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom i interresorno uvezivanje tri oblasti – zdravstvo, socijalna zaštita i obrazovanje – piše Faktor.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.