Za bh. dijasporu: Pokrenut portal za dopunsko obrazovanje djece u iseljeništvu

by nedim
| 11:46

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac i ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović potpisali su sporazum kojim je Ministarstvu civilnih poslova predat u vlasništvo web portal za interaktivno dopunsko obrazovanje djece u iseljeništvu – www.dopunskanastava.mcp.gov.ba.

Web portal je izrađen na osnovu zaključaka Vijeća ministara BiH kojim su zaduženi Ministarstvo civilnih poslova BiH i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da u saradnji sa nadležnim institucijama, pokrenu aktivnosti na uspostavi portala za interaktivno (online) dopunsko obrazovanje djece u iseljeništvu. 

Izradu Web portala je u cjelosti finansiralo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, saopćeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Sadržaj portala je usklađen sa Nastavnim planom i programom za predmete dopunske nastave u osnovnoj i srednjoj školi za djecu u inostranstvu izdatim od strane Ministarstva civilnih poslova BiH  2005.godine, te sa Udžbenikom za dopunsku nastavu za djecu u inostranstvu od I do IV razreda osnovne škola koji je MCP izdalo 2008. godine.

Za početak, na portalu je dostupan jedan ali najobimniji predmet –  Jezici i književnost naroda BiH iz udžbenika od I do IV razreda osnovne škole, sa ukupno 184 lekcije. Producirane lekcije se sastoje od kombinacije videa, animacija, teksta i slika/grafičkih primjera, priča, pripovjetki, kao i pjesmica i notnih zapisa.

Na portalu su ravnomjerno korištena sva tri jezika u upotrebi u BiH, kao i oba službena pisma.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.