Direkcija regionalnih cesta TK: Dodatna 2 miliona KM za rekonstrukciju puteva

by admin2
| 20:57

Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2018. godinu i Finansijskog plana JU Direkcije regionalnih cesta TK za period 01. januar 2018. – 31. decembar 2018. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2019. i 2020. godinu.

Direkcija je u proteklom periodu dobila novi prihod, koji nije planiran u Planu rada za 2018. godinu, a koji je rezultat izmjene zakonskih odredbi koje se odnose na akcize iz nafte i naftnih derivata, a po osnovu čega je ostvaren prihod od ukupno 2.185.544,55 KM.

Iz ovih prihoda data je saglasnost na finansiranje rekonstrukcije raskrsnice na regionalnoj cesti R-469 “Ribnica-Banovići” za koju je u Planu rada za 2018. godinu određen paušalni iznos od 110.000,00 KM, jer nije bila gotova projektna dokumentacija.

Nakon završetka projekta ustanovljeno je da izrada ovog kružnog toka iziskuje oko 350.000,00 KM, te je na prethodno planiranu stavku dodat iznos od 240.000,00 KM.

Odobreno je finansiranje rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije regionalne ceste R-461 “Srebrenik – Sladna – Bukva”, u dužini od cca 750 m (nastavak radova od općine Srebrenik do granice sa općinom Gračanica), u iznosu od 570.000,00 KM, finansiranje rekonstrukcije ceste R-456 Priboj-Sapna, dionica do granice entiteta, u iznosu od 825.544,55 KM, kao i finansiranje radova na cesti od posebnog značaja za Tuzlanski kanton Kladanj-Brateljevići-Milankovići u vrijednosti od 550.000,00 KM – saopšteno je iz Odjeljenja za informisanje u Vladi TK.

(Tuzlainfo.ba)   

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.