Uzimate li kredit? Agencija za bankarstvo FBiH šalje vam važno upozorenje!

by nedim
| 17:00
  •  
  •  
  •  
  •  

Agencija za bankarstvo Federacije BiH ponovo je upozorila potrošače na rizik koji mogu imati u slučaju uzimanja kredita sa promjenjivom kamatnom stopom.

Agencija za bankarstvo navodi da je kod većine banaka i dalje aktuelna ponuda kreditnih proizvoda sa nižim kamatnim stopama, dužim rokovima otplate i većim iznosima kredita, ali to ne znači da u budućem periodu korisnici kredita neće biti izloženi kamatnom riziku i povećanju rata kredita.

Kretanja u globalnoj privredi početkom 2018. godine ostala su relativno povoljna, američki FED je u martu i junu povećao referentnu kamatnu stopu za ukupno 50 baznih poena, dok je Evropska centralna banka potvrdila očekivanja o postepenom ukidanju ospsežnog programa otkupa obveznica do kraja godine. Evropska centralna banka takođe je odlučila da će referentne kamatne stope ostati nepromijenjene i na sadašnjem nivou najmanje još tokom ljeta 2019. godine.

Međutim, s ozbirom na rizike u budućem periodu, Agencija je izdala upozorenje potrošačima skrećući im pažnju na vrste kamatnih stopa i opasnosti koje one sa sobom nose.

– Kod kredita ugovorenih sa promjenjivom kamatnom stopom postoji rizik rasta kamatne stope u periodu otplate kredita, odnosno kod ovakvih kredita kamatna stopa se mijenja sa promjenom određenih referentnih vrijednosti pa tako korisnik kredita ne može unaprijed znati koliko će tokom trajanja kredita u konačnom iznosu platiti banci kamate za pozajmljena sredstva. Ako je po kreditu ugovorena promjenjiva kamatna stopa za cjelokupni period, potrošač se izlaže kamatnom riziku za cijelo vrijeme trajanja takvog ugovora o kreditu. Ako je po kreditu ugovorena kombinirana kamatna stopa, koja podrazumijeva period fiksne kamatne stope i period promjenjive kamatne stope, potrošač se izlaže riziku u periodu kada se primjenjuje promjenjiva kamatna stopa – pojašnjava Agencija.

Ponude banaka sa promjenjivom kamatnom stopom se sastoje od fiksnog dijela (marže) i promjenjivog dijela koji je najčešće Euribor – evropska referentna kamatna stopa na međubankarskom tržištu, koja je već izvjesno vrijeme ispod nule (0), što ne znači da se u budućem periodu neće dogoditi njen rast, koji bi prouzrokovao rast kamatne stope na kredite, odnosno doveo do rasta anuiteta.

– Rizik promjene, odnosno povećanja kamatne stope je veći što je veći iznos kredita i duži rok otplate. S druge strane, ugovaranje fiksne kamatne stope podrazumijeva njenu nepromjenjivost za svo vrijeme trajanja otplate kredita te, nezavisno o kretanjima na tržištu i referentnim vrijednostima, kamata ostaje ista – navodi Agencija za bankarstvo u informaciji.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.