FTZ: Za dobre ideje grantovi do 1000 KM

by admin
| 11:26
FTZ

Fondacija tuzlanske zajednice poziva građane da predlože svoje ideje za dobrobit zajednice i apliciraju za nepovratna grant sredstva u iznosu 100- 1000 KM.

 

Na ovaj način žele se potaći građanži da se direktno uključe u život svoje zajednice i sami kreiraju bolje i kvalitetnije uslove za život.

 

Aplicirati mogu neprofitna udruženja, ustanove, klubovi i grupe građana, a sredstva se dodjeljuju isključivo za aktivnosti koje će se realizovati na području Općine Tuzla.

 

Od aplikanata se očekuje vlastito učešće u realizaciji projekta (finansijski i doprinos u volonterskom radu), koje mora iznositi najmanje 50% od ukupne vrijednosti projekta.

Poziv za projekte je otvoren u toku cijele godine, a sve projektne aplikacije koje pristignu do 30. juna 2011. biće razmatrane na II sastanku nezavisne Komisije za dodjelu grantova, sredinom jula.

 

– Planirane projektne aktivnosti mogu započeti već krajem jula. Podržavamo projekte koji ne traju duže od 12 mjeseci i u pravilu ne dodjeljujemo drugu donaciju za projekte koji su i ranije podržani od strane tuzlanske fondacije˝, navodi se u obavijesti FTZ-a.

 

FTZ podržava projekte kroz koje se promovira volonterski rad i građanski aktivizam u različitim oblastima:

 

– „Volim Tuzlu” kultura življenja – projekti uređenja javnih površina i objekata (parkova i okoline stambenih zgrada, naselja sa kućama, školskih dvorišta, popravka i postavljanje dječijih igrališta) i promociju odgovornog odnosa prema prirodi;

– Kultura, muzika i umjetnost – kulturna dešavanja, izložbe, festivale, koncerte, umjetničke predstave, likovne radove, takmičenja, kvizove

– Sport za sve – aktivnosti za djecu i porodice, sportska i rekreativna takmičenja, male lige,promocija bavljenja sportom, omasovljenje rekreativnog sporta posebno među djecom i mladima

– Društveni život i porodica – izgradnje zajedništva, integracije marginaliziranih kategorija, jačanje osjećaja pripadnosti i društvene kohezije

– Obrazovanje i treninzi – javne kampanje, zajedničko planiranje, razvoj lokalnog dijaloga, edukativni programe za djecu i odrasle; opismenjavanje, neprofitni kursevi.

 

U tri ciklusa Malih grantova 2010., Fondacija je podržala 27 građanskih inicijativa u ukupnom iznosu od preko 18.000 KM. U skladu sa kriterijima malih grantova u svakom projektu je bilo angažovano minimalno 5 aktivista, ali je uglavnom broj aktivista bio mnogo veći pa se preko 580 građana Tuzle uključilo u realizaciju i vođenje projektnih aktivnosti, dok je procjenjeni broj korisnika malih grantova oko 18.000.

 

U prvom ciklusu malih grantova, u martu 2011, podržano je pet građanskih inicijativa i jedan projekat je uspješno završen, dok je realizacija ostalih u toku. Ponovo pozivamo građane da predlože svoje ideje i konkretne inicijative koje vode ka vidljivim pozitivnim promjenama u našem gradu, i to najkasnije do 30. juna 2011. Treći ciklus malih grantova će biti otvoren od augusta 2011. do 31.oktobra 2011. , a III sastanak Komsije će biti održan u novembru.

 

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.