Imate ideju – Konkurs za idejno rješenje logotipa projekta Re:ACTIVate

by admin
| 4:57
2109_Re-Activate

Alter Art iz Travnika i Tuzla Live iz Tuzle raspisuju javni konkurs/natječaj za idejno rješenje logotipa projekta Re:ACTIVate.

Cilj projekta Re:ACTIVEate je ojačati kapacitete mladih ljudi i olakšati pristup globalnim tržištima kreativnih proizvoda/usluga na lokalnom i regionalnom nivou.

U sklopu projekta koji traje do kraja februara/veljače 2012. godine, u Tuzli će se realizirati aktivnosti: 1) uređenje prostorije za probe tuzlanskih bendova u J.U. „Dom Mladih“, 2) „Škola za mlade bendove“, 3) „Škola za tonce“, 4) Kurs za organizatore muzičkih događaja i 5) osposobljavanje lokalne organizacije za nastavak aktivnosti nakon završetka projekta.

Pravo učešća na konkursu imaju svi zainteresovani od 16 do 30 godina starosti, državljani Bosne i Hercegovine sa prebivalištem u Tuzli.

Prijedlog idejnog rješenja logotipa, treba da ispunjava sljedeće uslove:

– da bude u potpunosti originalan i vizuelno upečatljiv

– da je aplikativan (da se umanjenjem ne gubi kvaliteta)

– da simbolizira i afirmiše ideju projekta

– da bude u tekstualnom, simboličkom, apstraktnom ili ilustrativnom obliku, ili da bude u kombinaciji istih

– da učesnik ima potpuno autorsko pravo na datom prijedlogu idejnog rješenja logotipa

Potrebno je dostaviti prijedlog za idejno rješenje logotip u formatima: jpg, ai, cdr i psd.

Rok za dostavljanje radova je četvrtak, 29.9.2011. godine do 24:00 sata. Radovi se dostavljaju u elektronskoj formi kao attachment na e-mail adresu: [email protected]. U nazivu poruke treba da stoji: Prijedlog rjesenja logotipa, a u tijelu poruke: Ime, prezime autora i datum rođenja (neće biti nigdje objavljen).

Odluku o najuspješnijem idejnom rješenju logotipa donijeće komisija sastavljena od predstavnika Alter Art-a i Tuzla Live. Odluka će biti objavljena 30.9.2011. godine. Komisija zadržava pravo da ne nagradi niti jedno idejno rješenje ako nisu ispunjeni svi zahtijevani uslovi iz konkursa/natječaja.

Autor odabranog rješenja dobija nagradu od bruto 600 KM. Alter Art kao korisnik, odabirom i isplatom novčane nagrade postaje isključivi nosilac prava iskorištavanja logotipa predmetno, prostorno i vremenski neograničeno. Autor odabranog idejnog rješenja logotipa će biti dužan da potpiše izjavu o bezuslovnom prenosu prava intelektualnog vlasništva na Alter Art.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.