Općina Tuzla: Javni poziv – sufinansiranje projekata iz oblasti društvenih djelatnosti

by admin
| 7:08
Tuzla_Grb_logo

Općina Tuzla je objavila Javni poziv za sufinansiranje programskih / projektnih aktivnosti udruženja i fondacija iz oblasti društvenih djelatnosti na području općine Tuzla u 2011. godini.

Dio Javnog poziva prenosimo:

Na osnovu člana 6. Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje programa/projekata udruženja i fondacija iz oblasti društvenih djelatnosti na području općine Tuzla („Službeni glasnik Općine Tuzla“, broj: 04/10), Služba za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti Općine Tuzla raspisuje:

JAVNI POZIV

Za sufinansiranje programa/projekata udruženja i fondacija iz oblasti društvenih djelatnosti na području općine Tuzla u 2011. godini

I. Predmet javnog poziva

Javnim pozivom prikupljaju se prijedlozi programa i projekata za dodjelu finansijskih sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti društvenih djelatnosti a u skladu sa Pravilnikom o kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje programa/projekata udruženja i fondacija iz oblasti društvenih djelatnosti na području općine Tuzla.

II. Pravo učešća

Na Javni poziv mogu se prijaviti udruženja i fondacije (u daljem tekstu: Korisnici) sa sjedištem na području općine Tuzla čije su programske/projektne aktivnosti usmjerene na razvoj u oblasti društvenih djelatnosti.
Na Javni poziv mogu se javiti i Korisnici sa sjedištem izvan općine Tuzla, a koji su registrovani na području Bosne i Hercegovine ako realiziraju projekte i programe od interesa za općinu Tuzla, što će se cijeniti u svakom konkretnom slučaju.

III. Namjena

Pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti Korisnici koji imaju odgovarajući stručni kadar za realizaciju predloženih programa i projekata, a koji se odnose na:

– muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti,
– pozorišne djelatnosti
– izdavačke djelatnosti i promocije (knjiga, muzičkih djela, kataloga, fotografija, časopisa i novina u kulturi),
– filmske i multimedijske djelatnosti,
– poticanje i razvoj kulturno-umjetničkog amaterizma,
– muzičke i muzičko scenske djelatnosti
– akcije i manifestacije na području pozorišne, muzičko-scenske, muzičke i plesne djelatnosti,
– međunarodnu i međugradsku kulturnu saradnju,
– promociju mladih u kulturi i alternativnu/urbanu kulturu,
– afirmaciju kulture i tradicije Tuzle,
– razvoj kreativne industrije u Tuzli,
– očuvanje kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa,
– ostale programe/projekte u kulturi,
– zaštitu i promociju ljudskih prava i prava djeteta,
– socijalnu zaštitu, zaštitu civilnih žrtava rata, zaštitu porodica sa djecom i smanjenje nezaposlenosti
– podršku mladima i djeci,
– edukaciju mladih (borba protiv poroka u društvu, sprečavanje nasilja, maloljetničke delikvencije i sl.),
– demokratizaciju i razvoj civilnog društva,
– unapređenje kvaliteta življenja, zaštitu i očuvanje zdravlja i životne sredine,
– zaštitu i očuvanje kulturne baštine naroda i nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini i promociju njihovih kulturnih aktivnosti,
– promociju volonterskog i humanitarnog rada i lokalnih građanskih inicijativa,
– provođenje pomoći i samopomoći, poticanje integracije djece sa teškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom, sadržaje usmjerene na poticanje samostalnog življenja, edukaciju osoba sa invaliditetom, članova porodica i svih drugih sudionika sistema zaštite i ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom,
– unapređivanje kvaliteta života djece sa teškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom.

Cijeli tekst javnost poziva možete vidjeti na ovom linku

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.