Vlada TK-: KONKURS za dodjelu stipendija studentima iz reda braniteljske populacije i njihovih porodica

by admin
| 12:58
vlada_tk

Ministarstvo za boračka pitanja Vlade TK-a 26.12. 2011. godine je  objavilo Konkurs

za  dodjelu  stipendija izuzetno uspješnim redovnim studentima / studentima  za vlastite potrebe  i učenicima  iz reda braniteljske populacije Tuzlanskog kantona  za  2011/2012 godinu.

 

I  Korisnici prava  po ovom Konkursu

Pravo  na dodjelu stipendija  po ovom Konkursu imaju lica  iz  člana 21. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 03/07, 4/08 9/08  i 8/10, u daljem tekstu: Zakon),  ukoliko  imaju status redovnog studenta / studenta za vlastite potrebe, odnosno redovno pohađaju srednju školu, i to kako slijedi: dijete  poginulog, umrlog i nestalog branioca, ratni vojni invalid, dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja, demobilisani branilac, dijete ratnog vojnog invalida, dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja  idijete demobilisanog branioca ( u daljem tekstu: kandidati).

II Uslov za dodjelu stipendija

(1) Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu ima kandidat  pod uslovom da:

a) je redovan student  visokoškolske ustanove sa prosjekom ocjena najmanje  9,00 ili je redovan učenik srednje škole sa prosjekom ocjena  5,00,

b) je u tekućoj studijskoj /školskoj godini prvi put upisao određenu godinu studija, odnosno razreda, 

c) ima prijavljeno mjesto prebivališta na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton),

odnosno  mjesto boravišta u statusu raseljene osobe na području Kantona,  

d) je prije ostvarenog povratka u prijeratno mjesto prebivališta  imao status raseljene osobe na području  Kantona, 

(2) Pod prosjekom ocjena u smislu tačke a), podrazumjeva se prosjek ocjena koje kandidat  mora imati u svim prethodnim godinama, redovnog studiranja/školovanja na visokoškolskoj/ srednjoškolskoj ustanovi koju pohađa, a u slučaju upisa prve godine fakulteta, odnosno srednje  škole,  pod prosjekom se podrazumjevaju  ocjene kandidata u prethodne četiri godine redovnog školovanja.

(3)  Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu nema kandidat koji :

a) studira na fakultetu u inozemstvu, 

b) ima status studenta – apsolventa,

c) je korisnik subvencije za smještaj i ishranu u studentskom domu,

d) je u tekućoj studijskoj/školskoj  godini, na istom ili drugom fakultetu/srednjoj školi, ponovno upisao  istu godinu studija /školsku godinu, 

e) već prima stipendiju ili kredit po drugom osnovu,  i

f) živi u porodičnom domaćinstvu gdje se ostvaruju mjesečna novčana primanja po  članu domaćinstva veća od 50,1% prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji Bosne i Hercegovine,     u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine 

III Kriteriji za dodjelu stipendija

Osnovni kriterij za dodjelu stipendije je prosjek ocjena ostvaren u toku redovnog studiranja / školovanja.

 

Više o potrebnoj dokumentaciji i rokovima podnošenja prijava na slijedećem linku: KONKURS

 

KONKURS za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima / studentima za vlastite potrebe koji su pripadnici branitelja ili članovi njihove porodice Tuzlanskog kantona za 2011/2012 godinu pogledajte OVDJE

 

(TI)

 

Tekst objavljen u skladu sa ugovorom o međusobnim pravima i obevezama Vlade Tuzlanskog kantona i Promus media d.o.o.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.