IPI Akademija Tuzla: Novi doprinos kvaliteti nastave budućih inženjera informacionih tehnologija

by admin
| 11:44

Mlade osobe koje vide svoju budućnost u oblasti računarskog inženjerstva imaju velike šanse za nalaženje posla odmah nakon studija. Nedavno objavljena studija od strane američkog Državnog zavod za statistiku rada pokazuje da se može očekivati povećanje potražnje za stručnjacima iz oblasti računarstva za 17,7% do 2022. godine.

Nažalost, iako postoji značajna potražnja za kadrovima iz oblasti računarstva često je teško pronaći kvalitetne osobe za popunu slobodnih radnih mjesta. Studenti koji završavaju inženjerske programe, kao što su računarsko inženjerstvo, često nemaju sve profesionalne atribute koje traži industrija. Oni mogu imati tehnička znanja stečena tokom studija, ali im većinom nedostaju i druge profesionalne vještine potrebne da se bez problema “uklope” u suvremena radna okruženja.

Javnost ukazuje povjerenje inženjerima, jer sistemi koje oni dizajniraju izravno ili neizravno utječu na javnost. Stoga je obaveza inženjera iz oblasti računarstva da pokažu najveću moguću savjesnost u svojim izvedbama i implementaciji računarskih sistema. Diplomirani studenti iz oblasti računarstva bi trebali imati razumijevanje odgovornosti povezanih s inženjerskom praksom, uključujući i profesionalni, društveni i etički kontekst u kojem će oni obavljati svoj posao.

Za razliku od profesija, kao što su pravo i medicina, inženjerstvo općenito ne zahtijeva napredne akademske stupanjeve za započinjanje profesionalnog angažmana. Shodno tome, a temeljem preporuka vodećih svjetskih profesionalnih udruženja iz oblasti računarstva – američkog Udruženja za računarske mašine (Asssociaton for Computing Machinery – ACM) i američkog Računarskog društva u sklopu Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE Computer Society – IEEE CS) – dodiplomski programi u oblasti računarstva bi trebali pružiti polaznicima temeljna znanja u vezi profesionalnosti i etike kao osnovnih karakteristika diplomiranih studenata iz oblasti računarskog inženjerstva. Priprema za stručni angažman zahtijeva da diplomirani studenti imaju razumijevanje odgovornosti povezanih s inženjerskom praksom, kao i sposobnost primjene tih načela na konkretne situacije.

Studijski programi iz oblasti računarskog inženjerstva trebaju informirati studente i društvo o tome što se može očekivati od osoba koje su stručno osposobljene u oblasti računarstva. Studenti, naprimjer, trebaju shvatiti važnost profesionalnog ponašanja na poslu i posljedice profesionalne nemarnosti. Oni također trebaju shvatiti ulogu strukovnih udruženja, koja ih kroz promociju stručnosti i profesionalne etike, mogu podržati u onome što je etički i profesionalno ispravno.

-U skladu sa preporukama američke Nacionalne akademije inženjerstva (eng. National Academy of Engineering) o korištenju stvarnih primjera tokom obuke studenata u oblasti inženjerske etike od američkog Nacionalnog društva profesionalnih inženjera (National Society of Professional Engineers – NSPE) dobiveno je odobrenje za korištenje edukacijskih materijala NSPE Etičkog odbora u nastavi na studijskom programu informacijske tehnologije IPI Akademije Tuzla. Obimna baza znanja NSPE Etičkog odbora će dati značajan doprinos kvaliteti nastave, te podizanju nivoa profesionalne svijesti i razumijevanja odgovornosti povezanih s inženjerskom praksom budućih inženjera informacionih tehnologija, izjavio je ovom prilikom prof. dr. Haris Hamidović voditelj kolegija Razvoj i izgradnja informacionih sistema na IPI Akademiji Tuzla i član svjetskog IEEE Društva o društvenim implikacijama tehnologije (The Society on Social Implications of Technology – SSIT).

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.