Likovni natječaj za učenike iz Lukavca: „Borba protiv bolesti ovisnosti“

by admin
| 18:07
2908 emaus

Međunarodni forum solidarnosti-Emmaus organizuje likovni natječaj za mlade na temu Borba protiv bolesti ovisnosti“. Ovo Udruženje implementira projekat ”Jačanje vještina mladih pri suočavanju sa bolestima ovisnosti” u partnerstvu sa Udruženjem roditelja djece ovisnika o drogama ”NADA” i u saradnji sa Javnom ustanovom Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća, u okviru kojeg se i raspisuje ovaj Natječaj. Cilj projekta jeste doprinijeti smanjenju obima problema narkomanije i bolesti ovisnosti kod mladih sa područja općine Lukavac, stoga su na ovaj natječaj pozivaju svi učenici iz Lukavca u dobi od 12 do 18 godina’. Učenici će imati mogućnost da dostave likovne radove, crteže, slike i karikature, odnosno radove rađene na papiru A4 formata (dimenzije 210 x 297 mm), četkicom, olovkom, vodenim bojama, ugljem ili drugim materijalima po želji.

Natječaj se odnosi na dvije kategorije mladih:

  1. mladi u dobi od 12 do 14 godina – tri (3) nagrade u vrijednosti od 450,00 KM osigurao je World Vision International – podured Tuzla,
  2. mladi u dobi od 14 do 18 godina – tri (3) nagrade u vrijednosti od 300,00 KM u okviru projekta osigurao je Međunarodni forum solidarnosti-Emmaus.

Svaki rad na poleđini obavezno mora sadržavati sljedeće podatke:

  • ime i prezime autora (učenice/učenika),
  • razred i godinu rođenja autora (učenice/učenika),
  • ime i kontakt podatke mentora (e-mail adresu nastavnika ili profesora),
  • naziv i adresu škole (učenice/učenika).

Radovi koji ne sadrže navedene podatke, na žalost, ne mogu ući u konkurenciju. Rok za predaju ističe 31. oktobra 2013. godine u 15 sati. Primljeni radovi se ne vraćaju. Radovi pristigli nakon roka neće se razmatrati.

Radovi se šalju poštom na adresu:

Udruženje ”H.O. Međunarodni forum solidarnosti-Emmaus”

Duje bb, 74207 Klokotnica, Doboj Istok

(za natječaj)

Sve pristigle radove pažljivo će razmotriti i vrednovati Projektni žiri za natječaj, a učenici – autori najboljih radova iz Lukavca u dobi od 12 do 18 godina dobiće vrijedne nagrade na Izložbi svih pristiglih radova. Oni će također biti objavljeni na Facebook stranici Udruženja na kojoj će članovi lajkanjem moći glasati. Glasovanje na Facebook-u je jednako glasovanju svakog člana žirija. Tri (3) rada sa najviše lajkova u obje kategorije dobiće najviše ocjene (rad sa najviše lajkova ocjenu 10, zatim drugi rad po broju lajkova ocjenu 9 i treći rad po broju lajkova ocjenu 8).

Projektni žiri za natječaj posebno će obratiti pažnju na:

  1. prepoznatljivost poruke
  2. orginalnost/unikatnost/kreativnost sadržaja
  3. kvalitetu izvedbe
  4. da rad odgovara zadanoj temi

Svi pristigli radove biti će izloženi i na izložbi likovnih radova koja će se organizovati u Lukavcu, prilikom koje će biti dodjeljene i nagrade.

Pravila natječaja, imena članova Projektnog žirija za natječaj, informacije o nagradama, imena učenica i učenika(autora) najboljih radova, kao i pristigle radove možete preuzeti na facebook stranici https://www.facebook.com/pages/Znanjem-protiv-ovisnosti/495166023895362 .

Za dodatne informacije, slobodno kontaktirajte:

Mirza Efendić, koordinator projekta

telefon: 035 726 690, faks: 035 720 284 ili

e-mail: mirza.efendić@mfs-emmaus.ba

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.