Vijeće ministara usvojilo Akcioni plan za energetsku efikasnost

by nedim
| 19:11
  •  
  •  
  •  
  •  

Vijeće ministara BiH usvojilo je Akcioni plan za energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini za period od 2016. do 2018., kao prvi dokument u toj oblasti koji je sačinila radna grupa u kojoj su bili predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, resornih entitetskih ministarstava i Brčko Distrikta.

Plan sadrži mjere i programe čija je realizacija u nadležnosti BiH i Brčko Distrikta, a sastavni dijelovi su Akcioni plan za energijsku efikasnost u Federaciji Bosne i Hercegovine od 2016. do 2018. i Izmjene i dopune Akcionog plana za energetsku efikasnost u Republici Srpskoj do 2018. u kojima su detaljno obrađene uštede energije postignute u prethodnom periodu, te planirane mjere i programi čija je realizacija u nadležnosti entiteta.

Akcioni plan pripremljen je u skladu s obavezama Bosne i Hercegovine koje proističu iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice i njenim odlukama o transpoziciji direktiva energetske efikasnosti u zakonodavstvo zemalja potpisnica ovog ugovora.

U Akcioni plan su uključene nove mjere za povećanje energetske efikasnosti u oblastima proizvodnje električne i energije za grijanje i hlađenje, uključujući daljinsko grijanje, kao i nove mjere u oblasti prijenosa i distribucije električne energije i plina.

Provođenje mjera i programa energetske efikasnosti stvorit će uvjete za nove investicije u toj oblasti, što će pomoći da se Bosna i Hercegovina bolje pozicionira na energetskoj karti Evrope, saopćeno je iz Službe za informiranje Vijeća ministara BiH.


Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.