Naša stranka predstavila listu u Tuzli: Otvoren grad i zdrava sredina za generacije koje dolaze

by admin
| 11:27

Naša stranka u Tuzli danas predstavlja autentičnu političku alternativu dosadašnjem načinu upravljanja gradom sadašnje vladajuće garniture i radikalnu protutežu bujanju izbornih apetita udruženih nacionalističkih stranaka – saopštili su iz ove stranke.

Naša stranka je kao kandidata za gradonačelnika istakla dr. Adnana Burinu, a listu za Gradsko vijeće Tuzle će nositi dr. Zvjezdan Karadžin.

Vratićemo ekonomiju kao prvi prioritet rada lokalne vlasti i politički ugled Tuzle kao kantonalnog sjedišta i univerzitetsko-kulturnog centra. Omogućićemo uslove za privlačenje investitora, skratiti rokove za dobijanje potrebnih dozvola na minimum,  uključiti gradjane i privrednike u proces donošenja svih važnih odluka za grad, smanjiti namete za poduzetnike koji se plaćaju na lokalnom nivou, stvoriti i poticati kod mladih želju da sami pokreću svoje privatne poslove i da na taj način stvore uslove za egzistenciju bez ovisnosti o tome koja je stranka na vlasti.

Vratićemo pravni subjektivitet mjesnim zajednicama čime ćemo imati bolji uvid u njihove probleme i prioritete, izbalansirati razvoj centralnih i rubnih mjesnih zajednica. Učinićemo da zrak koji udišemo više „ne vidimo“,  kroz proces toplifikacije grada koji će se odvijati po stvarnim prioritetima i bez naplate priključka na podstanice.Insistiraćemo da se što prije stari blokovi Termoelektrane Tuzla zamjene sa novim, okolinski prihvatljivim. Na pravičan način ćemo se baviti pitanjem finansiranja  razvoja sporta u Gradu bez njegove zloupotrebe u političke svrhe. Okupili smo ljude sa stavom i uspješnom karijerom koji žele od Tuzle napraviti grad iz kojeg naša djeca više neće odlaziti.

LISTA NAŠE STRANKE ZA GRADSKO VIJEĆE TUZLA: 

1.​Karadžin Zvjezdan
2​. Sadiković ​Olivera
3​. Ahmetbegović​ Semir
4​. Alić​ Jasmin
5​. Golić ​Biljana
6​. Bašanović ​Jasmina
7​. Hadžiefendić​ Nedim
8​. Čičko​ Derviš
9​. Mešković ​Edisa
​10. Pandur ​Sanel
11​. Marković​ Sandra
12​. Avdić ​Hajrudin
13​. Ćatibušić ​Edina
14​. Karamuratović ​Aid
15​. Bajramović​ Amir
​16. Kunosić ​Azra
17​. Senkas​ Dagmar
18​. Gec Emkić ​Marija
19​. Mandžo ​Sejdo
20​. Sadiković ​Ismar
21​. Kovačević ​Ela
22​. Vovna ​Mario
23​. Isabegović​Jasmina
24​. Tomić​ Zvjezdan
25​. Karahodžić ​Vahid
26​. Mehmedović ​Jasmina
27​. Mišić​ Snežana
28​. Ćebić Babajić​ Selma
29​. Šemsudinović​ Jasmina
30​. Grošić​ Enver
31​. Ćebić ​Alma
32​. Fares​ Mirjana
33​. Burek ​Nerma
34​. Ćatibušić ​Edis
35​. Vranješ ​Mario

(Tuzlainfo.ba/Nasastranka.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.