Izbori 2016: Objavljene konačne izborne liste za gradonačelnika i Gradsko vijeće Tuzle

by admin
| 19:43

Za lokalne izbore koji se održavaju 2. oktobra ovjerene su liste 451 političkog subjekta od čega su 102 političke stranke.

Ovjerene kandidatske liste će u ponedjeljak, 22.08.2016. godine, biti objavljene u dnevnim novinama: „Glas Srpske“, „Večernji list“ i „Oslobođenje“. Kandidatske liste će biti objavljene i u službenim glasilima BiH, entitata i Brčko Distrikta BiH.

Centralna izborna komisija BiH je kandidatske liste objavila i na web stranici www.izbori.ba, a mi objavljujemo kandidatske liste za gradonačelnika i Gradso vijeće Tuzla.

Lista kandidata za gradonačelnika:

01327 ZLATKO BERBIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT

02188 SDA/SBB
1 BAHRUDIN HADŽIEFENDIĆ

01882 TUZLANSKA ALTERNATIVA
1 AMIRA MALKOČEVIĆ

01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 ALEN GADŽO

02087 ELMIR MUJKANOVIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 JASMIN IMAMOVIĆ

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 NOVALIJA GAVRANOVIĆ

00877 NAŠA STRANKA
1 ADNAN BURINA

Liste za GRADSKO VIJEĆE TUZLA / ГРАДСКО ВИЈЕЋЕ ТУЗЛА

01875 NOVA BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA

1 JASENKO AGANOVIĆ
2 BELMA IKANOVIĆ
3 REDŽEP MURATOVIĆ
4 AZEMINA ODOBAŠIĆ
5 EŠEF OŠTRAKOVIĆ
6 ELSADA HOROZIĆ
7 NUSRET GUBER
8 MIRSAD DERVIŠAGIĆ
9 SAMRA NUHIĆ
10 MALIK KUKURUZOVIĆ
11 AZRA BEGANOVIĆ
12 RAMO EMKIĆ
13 AMRA ĆEHOVIĆ
14 MIRSAD KLINO
15 MIDHAT BEDŽETOVIĆ

16 AIDA ODOBAŠIĆ
17 RANKO MALOKAS
18 VESNA AVDIĆ
19 DAVOR SELIMOVIĆ
20 EMIR NUHIĆ
21 ANELA PONJEVIĆ
22 FIKRET FAZLIĆ

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ

1 ERSIJA AŠČERIĆ-MUJEDINOVIĆ
2 VAHDET MUJKANOVIĆ
3 AZRA SOFTIĆ
4 MURADIF AVDAGIĆ
5 ŠEJLA ALIĆ
6 LJUBIŠA VUČINIĆ
7 LEJLA SULJKANOVIĆ
8 ISMET ISLAMAGIĆ
9 ZEHRA KONJIĆ
10 AGO KOVAČEVIĆ
11 RUSMIRA MUJAČIĆ
12 MIRZA OŠTRAKOVIĆ
13 SELMA DURAKOVIĆ
14 ARMIN KIŠIĆ
15 ESED HASANOVIĆ
16 VILDANA GALIĆ
17 ISMET HASANOVIĆ
18 EMINA BEKIĆ
19 ESAD OŠTRAKOVIĆ
20 MUHAMED FEJZULAHOVIĆ
21 SABINA MALKIĆ ŠARIĆ
22 ADI HADŽIMUSTAFIĆ
23 FATIMA BAHIĆ
24 ADNAN DELJIĆ
25 SAMIR SULJKANOVIĆ
26 ARIF SELMANOVIĆ

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – СНСД

1 МИЛАН ИЛИЋ
2 МИЛА ТАНИЋ
3 ЗЛАТКО СОЛДАТ
4 ЈАДРАНКА КЕВЕЉ

01882 TUZLANSKA ALTERNATIVA

1 MENSUR ALIĆ
2 BILJANA PETROVIĆ
3 NEDŽAD MALIKIĆ
4 ZLATA SMAJIĆ
5 SUAD ŽILIĆ
6 MARICA ILIČKOVIĆ
7 MIREL MIŠKOVIĆ
8 FADIL MUSLIĆ
9 SIBILA OSMANOVIĆ
10 ADMIR HASANBAŠIĆ

11 VESNA CVIJETINOVIĆ
12 HAZIM HADŽIABDIĆ
13 MAIDA MEHMEDOVIĆ
14 IZUDIN FERIZOVIĆ
15 ASIM KALESIĆ
16 IRMA SMAJLOVIĆ
17 MUAMER HODŽIĆ
18 ALDIJANA MOSKOVIĆ
19 SENAD KARIŠIK
20 DENIS MEMIĆ
21 JASMINA MUSTAČEVIĆ
22 NAZIM IBRAHIMOVIĆ
23 AMILA HUSIĆ
24 BOŽO ANDRIĆ
25 AMIR TEPARIĆ
26 ZENITA FAZLIĆ JAGANJAC
27 MIRALEM JAHIĆ
28 TINA KARAMEHMEDOVIĆ
29 EDIN HURIĆ
30 MEVLUDIN SELIMOVIĆ
31 MARIJANA TADIĆ
32 MIRSAD FEJZIĆ
33 SELMA KAMBEROVIĆ
34 ADMIR MAHMUTOVIĆ
35 EDIN HADŽIĆ

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE

1 MENSUD SMAJIĆ
2 ALMA DIZDAREVIĆ
3 DAMIR DŽAFIĆ
4 SELMA POROBIĆ
5 TARIK BARAKOVIĆ
6 MERLINA KURTALIĆ
7 SENAD PEHLIVANOVIĆ
8 LEONARDO KOZINA
9 ELDINA GALIĆ
10 IVO BOŽIĆ
11 SELMA HUSIĆ
12 ALMIR SALIBAŠIĆ
13 BEGZADA ZAIMOVIĆ
14 DENIS HASANOVIĆ
15 MAHIR ŠIŠIĆ
16 SAMIRA KOVČIĆ
17 SELVER RAMADANOVIĆ

01698 DEMOKRATSKA FRONTA

1 NEDIM SALIBEGOVIĆ
2 AMELA ĆEHAJIĆ
3 ZDRAVKO NIKOLIĆ
4 AZRA JUSIĆ
5 KENAN HUREMOVIĆ
6 VANJA BAJRAMI
7 VENSAN PUŠONJIĆ
8 JASMIN MUJANOVIĆ
9 LEJLA MEHANOVIĆ
10 ZLATKO SARAČEVIĆ

11 AZRA PIRIĆ
12 SENAD AHMETAGIĆ
13 JASNA BEDAK
14 ZLATAN LUKIĆ
15 DAMNJAN NIŠANDŽIĆ
16 ZEHRA GAZIBEGOVIĆ
17 DRAGAN TUNJIĆ
18 MINELA IBELJIĆ
19 ANADIN DŽINIĆ
20 NEDŽAD SMAJLOVIĆ
21 AMIRA AJDASLIĆ-OKANOVIĆ
22 SABAHUDIN JAHIĆ
23 SENADA ALTUMBABIĆ
24 DEJAN ČULUM
25 DŽEVAD ČAVALIĆ
26 IVONA GRGIĆ
27 ZLATAN STRAŠEVIĆ
28 MIRELA HUSIĆ
29 NEDIM ŠABIĆ
30 REMZIJA MURATOVIĆ
31 ERVINA HAJDAREVIĆ
32 ZLATKO BARTULOVIĆ
33 ADELA MUJIĆ
34 NIJAZ SULJIĆ
35 ELDAR TANOVIĆ

02254 GLASAM ZA TUZLU

1 SANDA KREITMAYER PEŠTIĆ
2 AHMET KASUMOVIĆ
3 BORIS BALTA
4 NEĐAD ZONIĆ
5 BILJANA SKOKOVIĆ-TOMIĆ
6 SRĐAN JANJIĆ
7 MUHDIN MUJAČIĆ
8 EDINA SELESKOVIĆ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH

1 ALEKSANDAR VUJADINOVIĆ
2 SUNČICA DELIBEGOVIĆ
3 EMIR HODŽIĆ
4 ELVIR BIJEDIĆ
5 ERNA MEŠIĆ
6 ELVIR MAHMUZIĆ
7 REJHANA DERVIŠEVIĆ
8 ALEN KAPIDŽIĆ
9 NATAŠA PERIĆ
10 ENES HUSEINAGIĆ
11 AZRA GAZIBEGOVIĆ
12 SRĐAN KEROŠEVIĆ
13 DAJANA BAKIĆ
14 MIRZA ĆATIBUŠIĆ
15 ADIS KOVČIĆ
16 RUŽICA ZAGORČIĆ
17 HAZIM JUSUFOVIĆ
18 MIRJANA MARKOVIĆ
19 MILENKO PERKIĆ

20 DINO KIKANOVIĆ
21 MERIMA SOFTIĆ
22 DŽEMAL DŽINDO
23 OLGICA BEŠIĆ
24 JOZO NIŠANDŽIĆ
25 HAZRUDIN KIŠIĆ
26 ELIDA SALETOVIĆ
27 DAMIR MURATOVIĆ
28 LJUBA FRANJIĆ
29 FAHRUDIN SINANOVIĆ
30 RADISLAV ĐOKIĆ
31 LJILJANA HADŽIAVDIĆ
32 ADEMIR KOVAČEVIĆ
33 ENISA FERHATBEGOVIĆ
34 JASMIN JAHIĆ
35 BLAŽAN KOJIĆ

00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE

1 NEDŽADA ĆORHODŽIĆ
2 SAMIR VEJZOVIĆ
3 ZIJAD KADIRIĆ
4 MIRNA BAUK

00027 HDZ BIH – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH

1 IVICA KOVAČEVIĆ
2 JASMINKA MIJATOVIĆ
3 DALIBOR VIDOVIĆ
4 SVJETLANA NIKOLIĆ
5 NIKICA VIDOVIĆ
6 DRAŽAN DIVKOVIĆ
7 MAJA POĐANIN
8 DEJAN KOVAČEVIĆ
9 NATAŠA PAVIĆ
10 MARKO TOMIĆ
11 MARINA STJEPANOVIĆ
12 DRAŽAN VILUŠIĆ
13 GORDANA VAREŠKIĆ
14 ANTO JURIĆ
15 ILIJA STOJAK
16 DRAGANA BANOVIĆ
17 GORAN STOJAK
18 SUZANA PETROVIĆ
19 NIKO PEJIĆ
20 STJEPAN IVAKOVIĆ
21 MARINA KREŠIĆ
22 MIODRAG JOKIĆ
23 SANDRA IVANOVIĆ
24 MARKO IVANIĆ
25 MARKO DIVKOVIĆ
26 LJUBICA ŠIMIĆ
27 STJEPAN BOŽIĆ
28 MAGDALENA VIDAKOVIĆ
29 DARKO MARINOVIĆ
30 BOŽO JOSIĆ
31 LUCIJA MAZIĆ
32 MIJO TOMIĆ

33 JANJA VASILIĆ
34 ZLATKO ŠPOLJAREVIĆ

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

1 IDRIZ ĆOSIĆ
2 ALDINA HALILČEVIĆ
3 SEMIR SAKIĆ
4 DANIRA MEŠALJIĆ
5 AMIR HURIĆ
6 INDIRA KRAVIĆ
7 ADEMIR MEHMEDOVIĆ
8 MELDIN H MEHMEDOVIĆ
9 AMIRA ALIĆ
10 ALMIR AJDASLIĆ
11 ENISA ŠEHIĆ
12 DINO MEŠALJIĆ
13 ZUMRA BEČIĆ

01182 SBB – FAHRUDIN RADONČIĆ

1 LEJLA OSMANČEVIĆ
2 ELVIR KASUMOVIĆ
3 OMER DELALIĆ
4 SABIHA MUJKANOVIĆ
5 JASMIN HABUL
6 VAHIDA ATLIĆ
7 ANEL SMAJIĆ
8 ENIS ŠIŠIĆ
9 JASNA JAHIĆ
10 NERMIN KARASULJIĆ
11 EDINA KREMIĆ
12 MUHAMED SRABOVIĆ
13 ALENA SOLJANKIĆ
14 HUSO FEJZIĆ
15 NEDIM PALAVRIĆ
16 SABINA BEĆIROVIĆ
17 DRAGAN BOŽIĆ
18 EMINA RAMIĆ
19 EDIN BUŠEVAC
20 DŽEMAL HUREMOVIĆ
21 ALDINA HARAČIĆ
22 SALIH STRAŠEVIĆ
23 ANJA BOŠNJAKOVIĆ
24 ALIJA HASIĆ
25 EMIR PIRIĆ
26 SELMA AZABAGIĆ
27 MERSUDIN ŽIGIĆ
28 SELMA DŽINIĆ
29 ENES KALESIĆ
30 AMER SALETOVIĆ
31 MERIMA SELIMOVIĆ
32 ESAD FERHATBEGOVIĆ
33 AMRA ZLATANOVIĆ
34 DAMIR ALIBEGOVIĆ
35 ADI SELMAN

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

1 SABAHUDIN IMAMOVIĆ
2 HIDAJETA JARČEVIĆ
3 KENAN OSMANČEVIĆ
4 ADISA FAKIĆ
5 BERIZ SAKIĆ
6 EDIN HARAČIĆ
7 MIRZA TUPAJIĆ
8 EDINA IKINIĆ
9 INDIRA DURMIĆ
10 NEVRES HURIĆ
11 LJILJANA FESTIĆ
12 MIRHA AGIĆ
13 VEHID SERHATLIĆ
14 ZUMRA BEGIĆ
15 MIRSAD AVDIBAŠIĆ
16 SENAD SEJDIĆ
17 MIRALEM SOFTIĆ
18 SENADA ČIČKUŠIĆ-ŠAHOVIĆ
19 SUAD JAHIĆ
20 ASIM HADŽISELIMOVIĆ
21 IRENA SOLDAT
22 MAIDA ALJIĆ
23 ĆAZIM MUŠANOVIĆ
24 BENJAMIN HUREMOVIĆ
25 SENADA SELMANOVIĆ
26 ASMIR KONJIĆ
27 ŠEFIK HUSIĆ
28 JASMINA BAJRAMOVIĆ
29 ALDIN DEDIĆ
30 EMIR DŽAMBEGOVIĆ
31 SANJA MUJKANOVIĆ
32 ALMA FEJZIĆ
33 ADI KURBEGOVIĆ
34 MIRZA DURAKOVIĆ
35 MIRSAD MALKOČEVIĆ

00036 BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ

1 MIRNES AJANOVIĆ
2 MIRSADA BARAKOVIĆ
3 EDIM KADIĆ
4 MUAMER DEDIĆ
5 MUBERA ISABEGOVIĆ
6 NEDIM ZONIĆ
7 ŠEMSA ALAJBEGOVIĆ
8 DŽENAD KORMAN
9 SUHBIJA MUJEZINOVIĆ
10 HASIB HIRKIĆ
11 TAHIRA SALIHOVIĆ
12 DANIJEL SENKIĆ
13 AMRA ŠEHOVIĆ
14 ALEM H IBRIŠEVIĆ
15 MIRZA HRNČIĆ
16 ELISA HODŽIĆ
17 ŠEFIK ĆIVIĆ
18 ZINKA GAŠI

19 NESIB BURIĆ
20 ENES MEHANOVIĆ
21 MIRELA DELIĆ
22 ASMIR BARUČIĆ
23 MAJA HODŽIĆ
24 FERZUDIN H BEGANOVIĆ
25 SENAD MUJKANOVIĆ
26 SAMRA MUJKANOVIĆ
27 MAID HADŽIMUJIĆ
28 AMRA BABAJIĆ
29 MURIS TANJIĆ
30 MILJENKO GRGURIĆ
31 ALMA FIŠEKOVIĆ
32 EDIN ČIČKUŠIĆ
33 FATIMA ĐULOVIĆ
34 SAMIR KIŠIĆ
35 EMIR HUJDUROVIĆ

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

1 HASIB GAZIBEGOVIĆ
2 DRAGANA ŠARIĆ
3 FARUK DURMIĆ
4 SELMA BIJELIĆ
5 MIRZA SULJIĆ
6 AMELA ISIĆ
7 ZULFO MUJČINOVIĆ
8 JASENKO KONJIĆ
9 LARISA SOFTIĆ-GASAL
10 MIRELA NURKANOVIĆ
11 FARIS IMAMOVIĆ
12 LEJLA HUREMOVIĆ-DURIĆ
13 EDIN KIŠIĆ
14 ENES HASANBAŠIĆ
15 MAKSIDA MUJIĆ
16 SAMIR KARABEGOVIĆ
17 EDINA ĆORIĆ
18 SENAD ČAVALIĆ
19 SENAD ĆERIMIĆ
20 ZLATA PAVLOVIĆ
21 MIRSAD MUJKIĆ
22 ADISA GAVRANOVIĆ
23 MIDHAT SALIHOVIĆ
24 ADNAN SALKIĆ
25 ADISA BEŠIĆ
26 AMAR GAZIBEGOVIĆ
27 MINA HALILOVIĆ
28 ZIBER PEJAZITOVIĆ
29 MERIMA DŽAFIĆ
30 AJDIN SALKIĆ

01940 GRAĐANSKA SNAGA

1 DEJAN PAVIĆ
2 JASMINA OMERDIĆ
3 EMIR MAŠIĆ
4 AMELA JUSUFOVIĆ
5 ANEL KOVAČEVIĆ

6 SANJA TODOROVIĆ
7 EMIR POLJO
8 SAMIR SALČINOVIĆ
9 JASMINA ŠMIGALOVIĆ
10 ALMIR BAŠIĆ
11 AZRA HODŽIĆ
12 DAMIR JAŠAREVIĆ
13 MIRNA PAŠIĆ
14 DAVOR MILIĆ
15 SEMIR MUSIĆ
16 EMINA BEŠLAGIĆ
17 ŽARKO SABRANOVIĆ
18 SABINA ALISPAHIĆ
19 DARKO MARJANOVIĆ
20 EMIR MORANJAČKIĆ
21 DIANA BEŠLAGIĆ

02029 MIRZA KARAĆ – NEZAVISNI KANDIDAT

00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE

1 VEHID JAHIĆ
2 ADISA MUJEZINOVIĆ
3 AMIR SEJDINOVIĆ
4 ZINETA ALTUMBABIĆ
5 MEHMED KORLATOVIĆ
6 AHMO MAHMUZIĆ
7 SUADA MEMIŠEVIĆ
8 NEVSAD EMINOVIĆ
9 MERIMA TOPČIĆ
10 NURAGA SEJDINOVIĆ
11 LJUBICA KOVAČEVIĆ
12 HASIB HARAČIĆ
13 GORDANA FERENC
14 BOŠKO MILIĆ
15 OSMAN KRIJEŠTORAC
16 HASIJA RAKOVAC
17 TEUFIK KOVAČEVIĆ
18 MIRA PAVLOVIĆ
19 AHMET MUSTAFIĆ
20 HAŠIM ALIĆ
21 NADA KEŠETOVIĆ JANJIĆ
22 RIZAH OSMANOVIĆ

00877 NAŠA STRANKA

1 ZVJEZDAN KARADŽIN
2 OLIVERA SADIKOVIĆ
3 SEMIR AHMETBEGOVIĆ
4 JASMIN ALIĆ
5 BILJANA GOLIĆ
6 JASMINA BAŠANOVIĆ
7 NEDIM HADŽIEFENDIĆ
8 DERVIŠ ČIČKO

9 EDISA MEŠKOVIĆ
10 SANEL PANDUR
11 SANDRA MARKOVIĆ
12 HAJRUDIN AVDIĆ
13 EDINA ĆATIBUŠIĆ
14 AID KARAMURATOVIĆ
15 AMIR BAJRAMOVIĆ
16 AZRA KUNOSIĆ
17 DAGMAR SENKAS
18 MARIJA GEC-EMKIĆ
19 SEJDO MANDŽO
20 ISMAR SADIKOVIĆ
21 ELA KOVAČEVIĆ
22 MARIO VOVNA
23 JASMINA ISABEGOVIĆ
24 ZVJEZDAN TOMIĆ
25 VAHID KARAHODŽIĆ
26 JASMINA MEHMEDOVIĆ
27 SNEŽANA MIŠIĆ
28 SELMA ĆEBIĆ BABAJIĆ
29 JASMINA ŠEMSUDINOVIĆ
30 ENVER GROŠIĆ
31 ALMA ĆEBIĆ
32 MIRJANA FARES
33 NERMA BUREK
34 EDIS ĆATIBUŠIĆ
35 MARIO VRANJEŠ

050 GRADSKO VIJEĆE – NACIONALNE MANJINE TUZLA / ГРАДСКО ВИЈЕЋЕ – НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
ТУЗЛА

01276 KOMUNISTIČKA PARTIJA
1 MAIDA MANDŽUKIĆ

01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 INDIRA BAJRAMOVIĆ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MEHMED MUJIĆ

01763 NEDŽAD JUSIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT
1 NEDŽAD JUSIĆ

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 MAIR ISMAILI

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 ZANA SOKOLI

02007 HAVA BIBEROVIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT
1 HAVA BIBEROVIĆ

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.