Izbori 2018: Upoznajte kandidate kroz pet pitanja – Hajro Kofrc (Stranka za BiH)

by nedim
| 10:32

Ime i prezime: Hajro Kofrc
Godina i mjesto rođenja:1954. godine, Lepenac
Politička organizacija: Stranka za Bosnu i Hercegovinu – GO SzBiH Tuzla
Kandidatska lista:Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

1. Ko je Hajro Kofrc?

Nakon završene osnovne i srednje škole (gimnazije), okončao sam studij na Pravnom fakultetu, zatim doktorirao (2003) na temi: „Koncesija kao oblik stranog ulaganja u Bosni i Hercegovini“ (prema raspoloživim podacima, prvi doktorat iz te oblasti na području bivše SFRJ).

Radni angažman: Helios, Banovići (1978); Upravna i birotehnička škola, Tuzla (1978-1981); SODASO, Institut za hemijsko inženjerstvo, Tuzla (1981-1992); Univerzitet u Tuzli, Ekonomski i Pravni fakultet, vanjski saradnik ili u radnom odnosu (1993-2018); Ministarstvo za boračka pitanja TK (oktobar 1995-2003) – izvođenje nastave iz više predmeta: Privredno/Trgovačko/Poslovno pravo; Međunarodno privredno pravo; Javne nabavke; Autorsko pravo; Pravo industrijske svojine; Radno i socijalno pravo; Upravno pravo; Administracija i protokol; Kancelarijsko poslovanje (sve na dodiplomskom (I ciklus) i postdiplomskom (II ciklus) studiju, na Univerzitetu u Tuzli, Univerzitetu “Džemal Bijedić”, Mostar i Univerzitetu u Bihaću).

Sretno oženjen (supruga Ramiza, rođ. Humić), sa dvoje djece – kćerka Melisa (1982) i sin Amir (1984).

2. Zašto ste odabrali angažman u Stranci za BiH?

Jedan sam od 20-ak osnivača Stranke za Bosnu i Hercegovinu (1996), prepoznajući je kao autentični politički državotvorni subjekt – što je i dokazano u svim postizbornim etapama, u kojima je do danas participirala u vlasti, te dok je njome rukovodio njen osnivač, dr Haris Silajdžić. On je, od proglašenja nezavisnosti BiH-a, imao ogroman uticaj na njeno priznavanje od velikog broja država, prijem u OUN, njen opstanak i odbranu od agresije, dobijanje pomoći za rekonstrukciju devastirane zemlje itd. Ova stranka je, s njim na čelu, presudno doprinijela: (re)afirmaciji Predsjedništva BiH-a i Vijeća ministara BiH-a (uz znatno proširenje nadležnosti i pripadajućih mu ministarstava); ustanovljenju niza drugih (na početku nepostojećih) organa na državnom nivou; donošenju mnoštva (do tada nepostojećih) zakonskih i podzakonskih propisa na državnom nivou i dr. Niti jedna druga stranka nije dala ni približan doprinos u navedenom!

3. Da li ste u prošlom periodu obavljali dužnost na nekoj javnoj funkciji? Ako jeste, na kojoj funkciji i šta ste na toj funkciji uradili za dobrobit društva/zajednice?

Ministarstvo za boračka pitanja TK (oktobar 1995. – 2003. godine – sa prekidima, ukupno oko 4 godine): Znatno doprinio formiranju/stvaranju Ministarstva i ustanovljenju njegove efikasne organizacije, kako bi odgovorilo gorućim problemima (neposredno) teškog postratnog stanja u TK. Između ostaloga, sačinio (u saradnji sa svim tadašnjim boračkim i mirnodopskim organizacijama, uz njihovu punu saglasnost) Zakon o dopunskim pravima boračke populacije TK, koji je jednoglasno usvojen na Skupštini TK.

Bio prvi dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli (septembar 2004. – decembar 2010. godine), od njegovog osnivanja. Po nepodijeljenim ocjenama, zvaničnim i nezvaničnim, taj projekat je bio izuzetno uspješan – za kratko vrijeme prepoznat fakultet u zemlji i inostranstvu. Po mnogim parametrima (odlična organizacija, angažovani najbolji kadrovi iz BiH-a i šire, nepostojanje korupcije, izostanak bilo kakvih afera i dr.) među tri najbolja fakulteta u zemlji, a po nekima I – prvi! Nažalost, danas se nalazi u devastirajućem stanju!

3. Zašto bi glasači na predstojećim izborima trebali dati glas baš Vama?

Iako mi je vrlo teško odgovoriti na takvo pitanje (neprijatno mi je iznositi svoje kvalitete – uvijek sam bio pobornik da to trebaju drugi, oni koji me znaju, činiti), pokušaću odgovor dati kako slijedi (ne nužno po datom redoslijedu):

– Principijelan sam, nepotkupljiv/nekorumpiran, pri čemu su mi opšti – kolektivni interesi su mi apsolutno ispred ličnih;
– Kompetentnost smatram ključnom kategorijom – iz nekompetentnosti, koja je izuzetno prisutna u svim porama društvenog života, proističu mnogi društveni problemi na svim nivoima vlasti i u mnogim javnim subjektima;
– Bosna i Hercegovina je, zaista, u vrlo teškoj situaciji (negativne vanjske, ali ne manje i unutrašnje, silnice je ubrzano razgrađuju) – neophodno je učiniti velike napore na zaustavljanju takvih procesa i okrenuti ih u obrnutom/pozitivnom smjeru i dr.

5. Ukoliko Vas građani budu izabrali kao budućeg poslanika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, šta konkretno od Vas mogu očekivati?

– Svoje znanje i iskustvo mogu uložiti u efikasniji i plodotvorniji rad Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine – sa rezultatima koji bi doprinijeli unutrašnjoj stabilnosti i spoljnopolitičkom ugledu, odnosno integrisanju zemlje u Evropsku uniju i NATO, te druge regionalne i globalne integracije i dr.
– Poseban podsticaj bih mogao dati u oblasti obrazovanja (zaustavljanu evidentnog pada i u toj oblasti i reafirmaciji istog) i ostanku mladih u BiH-u/povratku u zemlju onih koji su već otišli – u tu svrhu, neopozivo se obavezujem, 30 % primanja (ako budem izabran) bih izdvojio (uz poziv da svi ostali zastupnici to učine) za projekte u kojima bi samo mladi učestvovali i ostvarivali iskustva u naučno-istraživačkom radu;
– Moj doprinos privlačenju direktnih stranih investicija bi mogao dati izvjesne pozitivne rezultate – uporedo s time (što se potpuno zanemaruje) i stimulisanje vlasnika domaćeg kapitala da svoje investiranje vrše u BiH-u, odnosno da ne dolazi do odliva domaćih investicija;
– Poseban impakt bih mogao dati u oblasti obrazovanja (zaustavljanu evidentnog pada i u toj oblasti i reafirmaciji istog) i ostanku mladih u BiH-u/povratku u zemlju onih koji su već otišli – u tu svrhu, neopozivo se obavezujem da 30 % primanja (ako bih bio izabran) izdvojim (uz javni poziv da svi ostali to učine i publiciranje imena onih koji su to prihvatili, te onih koji nisu) za projekte u kojima bi samo mladi učestvovali i ostvarivali iskustva u naučno-istraživačkom radu i dr.

(Tuzlainfo.ba)

Ukoliko ste kandidat na jednoj od listi za predstojeće Opšte/opće izbore i želite se potencijalnim glasačima predstaviti kroz odgovore na naših pet pitanja, kontaktirajte nas na e-mail adresu [email protected].

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.