CIK BIH: SDA kažnjena zbog Bege Gutića, a NB zbog Fuada Kasumovića

by nedim
| 15:24

Danas je Centralna izborna komisija BiH donijela odluke kojim su novčano kažnjena dva politička subjekta i dva kandidata.

Utvrđeno je da je politički subjekt Stranka demokratske akcije, odgovoran što je Gutić Bego, kandidat ovog političkog subjekta za Skupšinu Tuzlanskog kantona Federacije BiH dana 19.09.2018 godine na predizbornom skupu održanom u mjestu Banovići, mjesna zajednica Banovići selo, koristio jezik koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje, čime je prekršio  pravila ponašanja u izbornoj kampanji iz člana 7.3 stav (1) tačka 7) Izbornog zakona BiH. Zbog toga mu se, na osnovu odredbe člana 6.7 tačke 1. i primjenom člana  19.9  stav (1) tačka j) Izbornog zakona BiH, izriče
 
– novčana kazna u iznosu od 1.000,00KM (slovima: jedna hiljada konvertibilnih maraka).
 
Utvrđeno je da je Gutić Bego, kandidat političkog subjekta Stranke demokratske akcije za skupštinu Tuzlanskog kantona Federacije BiH dana19.09.2018 godine na predizbornom skupu održanom u mjestu Banovići, mjesna zajednica Banovići selo, koristio jezik koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje, čime je prekršio  pravila ponašanja u izbornoj kampanji iz člana 7.3 stav (1) tačka 7) Izbornog zakona BiH,  pa mu  se u skladu sa članom 6.7 stav (1) tačka 1)  i člana 19.9  stav (4) Izbornog zakona BiH, izriče
 
– novčana kazna u iznosu od 1.500,00 KM (slovima: hiljadu i petsto konvertibilnih maraka).
 
Utvrđeno je da je politički subjekt Nezavisni blok, odgovoran što je Fuad Kasumović, kandidat ovog političkog subjekta za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 13.09.2018 godine tokom pauze u snimanju debatne emisije na N1 televiziji, zbog prijetnji upućenih pristalici drugog političkog subjekta prekršio  pravila ponašanja u izbornoj kampanji iz člana 7.3 stav (1) tačka 4) Izbornog zakona BiH. Zbog toga mu se, na osnovu odredbe člana 6.7 stav (1) tačke 1. i primjenom člana  19.9  stav (1) tačka g) Izbornog zakona BiH, izriče
 
– novčana kazna u iznosu od 1.000,00 KM (slovima: jedna hiljada konvertibilnih maraka).
 
Utvrđuje je da je Fuad Kasumović, kandidat političkog subjekta Nezavisni blok za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 13.09.2018 godine tokom pauze u snimanju debatne emisije na N1 televiziji, zbog prijetnji upućenih pristalici drugog političkog subjekta prekršio  pravila ponašanja u izbornoj kampanji iz člana 7.3 stav (1) tačka 4) Izbornog zakona BiH. Zbog toga mu se, na osnovu odredbe člana 6.7 stav (1) tačke 1. i člana 19.9  stav (4) Izbornog zakona BiH,
 
–  izriče novčana kazna u iznosu od 1.000,00 KM (slovima: jedna hiljada konvertibilnih  maraka).
 
Odluke o izricanju kazni nisu pravosnažne. Protiv odluka se može podnijeti žalba Apelacionom odjelu Suda BiH u roku od dva dana od dana prijema odluke.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.